Valikko

Ilmeenkin voi kierrättää: EU2019FI yhdistää uutta ja vanhaa

EU2019FI 21.5.2019 15.30
Uutinen

Aineettomuus ja digitaalisuus ovat keskiössä Suomen EU-puheenjohtajakauden visuaalisessa ilmeessä, joka on luotu kierrättämällä ja uudistamalla vanhaa.

Päärooleissa ovat vuoden 2006 puheenjohtajakauden ilmeestä jalostettu tunnuskuvio ja uusi EU2019.FI-logo. Logon puhdaslinjainen muotokieli edustaa johdonmukaista ja kestävää tapaa edistää ja hoitaa asioita.

Liikkuva tunnuskuvio elävöittää

Tunnuskuvion muodot periytyvät edellisellä puheenjohtajakaudella käytetyn tunnuksen rakenteesta. Kuvion teemat ovat kasvu, yhteenkuuluvuus ja läpinäkyvyys.

Tunnuskuviota käytetään liikkuvana aina, kun se on tarkoituksenmukaista. Kuvioanimaatio voi esiintyä sivuroolissa liikkeenä tekstin ja graafisten elementtien taustalla tai pääroolissa voimakkaasti liikkuvana.

Tunnuskuviota ei näytetä kokonaisena, vaan siitä tehdään erilaisia rajauksia. Rajauksilla sekä vaalean ja tumman tunnuskuvion vuorottelulla saadaan visuaalisesti yhdenmukaisia, eri käyttötilanteisiin sopivia elementtejä.

Värimaailmassa näkyy suomalainen luonto

Värimaailma rakentuu logon kahdesta sinisestä, taustan sinisestä, valkoisesta ja mustasta sekä tunnuskuviosta poimituista lisäväreistä. Sähköisen ja painetun viestinnän kirjasintyyppi on Azo Sans, joka tukee logon selkeälinjaista muotoilua.

Visuaalisen ilmeen on suunnitellut graafinen suunnittelija Timo Kuoppala, joka ideoi ja toteutti myös vuoden 2006 ilmeen.