Valikko

Kilpailukykyneuvoston asialistalla kuluttajien oikeudet ja yritysten veroraportointi

EU2019FI 29.11.2019 18.30
Uutinen
Kuva: Euroopan unioni

EU:n kilpailukykyministerit kokoontuivat 28.-29.11.2019 Brysselissä. Ministerit keskustelivat muun muassa kuluttajien oikeuksien vahvistamisesta, yritysten verotietojen julkisuudesta, avaruustaloudesta sekä EU:n tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta.

Neuvoston puheenjohtajina toimivat työministeri Timo Harakka ja elinkeinoministeri Katri Kulmuni.

Kuluttajille mahdollisuus puolustaa oikeuksiaan kollektiivisesti

Kokouksen asialistalla torstaina 28. marraskuuta oli kaksi lainsäädäntöehdotusta, direktiivi maakohtaisesta veroraportoinnista ja direktiivi kuluttajia koskevista edustajakanteista.

Neuvosto pääsi yhteisymmärrykseen ehdotuksesta direktiiviksi kuluttajien yhteisten etujen suojaamiseksi nostettavista edustajakanteista. Kuluttajat voivat pian puolustaa oikeuksiaan kollektiivisesti ja entistä tehokkaammin kaikkialla EU:ssa.

Sen sijaan neuvosto ei löytänyt yhteisymmärrystä maakohtaista veroraportointia koskevasta tilinpäätösdirektiivistä, vaan se vaatii vielä jatkovalmistelua. Direktiivissä esitetään säädettäväksi tuloveroja koskeva julkistamisvelvoite suurille kansainvälisesti toimiville yrityksille.

Vuonna 2016, kun Panaman paperit tulivat julkisuuteen, EU-päättäjät lupasivat veronkierron vastaisia toimia. Olen pettynyt, ettemme päässeet lunastamaan EU-kansalaisille annettuja lupauksia. Toivon, että sekä uusi komissio että tulevat puheenjohtajat edistävät asiaa aktiivisesti.
Timo Harakka, työministeri

Lisäksi ministerit keskustelivat kokouksessa kilpailukyvyn ulkoisesta ulottuvuudesta.

EU:n tutkimus- ja innovaatiopolitikka sekä avaruustalous esillä

Kokouksessa hyväksyttiin perjantaina 29. marraskuuta päätelmät kestävän arktisen alueen avaruusratkaisuista ja keskustellaan kestävästä avaruustaloudesta.

Neuvostossa sovittiin osittainen yleisnäkemystä kahdesta asiasta, jotka ovat seuraavat:

  • asetus Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutista (EIT)
  • Horisontti Eurooppa -asetuksen johtolauseet ja EU:n rahoitusohjelmien väliset yhteydet.

Horisontti Eurooppa -ohjelman merkitys on keskeinen EU:n kilpailukyvyn vahvistamisessa ja siirtymisessä ilmastoneutraaliin ja digitaaliseen talouteen. Tämä vauhdittaa tutkimustulosten ja innovaatioiden hyödyntämistä kestäväksi kasvuksi.
- Katri Kulmuni, elinkeinoministeri

Lisäksi ministerit hyväksyivät neuvoston päätelmät EU:n päivitetystä biotalousstrategiasta.

Lisätietoja

Katri Kulmuni Timo Harakka