Valikko

Opetus- ja valtiovarainministerit pohtivat koulutuksen ja kestävän kasvun kytköstä

EU2019FIOpetus- ja kulttuuriministeriöValtiovarainministeriö 8.11.2019 18.30
Uutinen
Kuva: Joona Suni, Suomen pysyvä edustusto EU:ssa

Suomi järjesti ensimmäisenä EU-puheenjohtajamaana talous- ja koulutusasioista vastaavien ministerien yhteisen neuvoston 8. marraskuuta Brysselissä. Kokouksessa keskusteltiin, miten koulutus voi tukea hyvinvointia ja kestävää kasvua pitkällä aikavälillä.

Suomen valtiovarainministeri Mika Lintilä ja opetusministeri Li Andersson kutsuivat EU-maiden ministerit keskustelemaan seuraavista kysymyksistä: 

  • Millaisilla politiikkatoimilla edistetään parhaiten tehokkuutta, vaikuttavuutta ja tasa-arvoa koulutuksen alalla?
  • Kuinka tavoitellaan laadukkaita oppimistuloksia, korkeaa koulutustasoa ja tasa-arvoista koulutusta?
  • Millainen rooli EU-yhteistyöllä olisi tulevaisuudessa koulutuksen korkean laadun vahvistamisessa?

Yhteisen kokouksen jälkeen valtiovarainministerit ja opetusministerit pitivät vielä omat neuvoston kokouksensa.

Verotus ja ilmastorahoitus valtiovarainministerien aiheina

Valtiovarainministerit pääsivät sopuun lainsäädäntöehdotuksista, jotka lisäävät veroviranomaisten ja maksupalveluntarjoajien yhteistyötä arvonlisäveropetosten torjumiseksi. Ehdotusten mukaan maksupalveluntarjoajien pitää raportoida tietoja rajat ylittävistä maksutapahtumista. Tiedot kerätään sähköiseen järjestelmään, jota jäsenvaltioiden petostentorjuntaviranomaiset voisivat hyödyntää selvittääkseen arvonlisäveropetoksia.

Ministerit pääsivät poliittiseen yhteisymmärrykseen myös arvonlisäverotuksen erityisjärjestelmän uudistamisesta, jonka tavoitteena on keventää pienyrittäjien hallinnollista taakkaa. Ehdotus laajentaa pienyritysten verovapauden koskemaan myös jäsenvaltioon sijoittautumattomia yrityksiä.

Ministerit hyväksyivät ilmastorahoituksesta päätelmät, jotka vahvistavat EU:n ja jäsenmaiden voimakkaan tuen Pariisin ilmastosopimuksen toimeenpanolle.

Lisäksi asialistalla oli muun muassa valmisteveroasioita ja tilannekatsaus digitaalisen talouden verotuksesta. Puheenjohtajamaa Suomi kertoi kokouksessa virtuaalivaroja koskevasta yhteisestä lausumasta, joka on tarkoitus valmistella joulukuun neuvostoon.

Koulutusneuvoston teemoja elinikäinen oppiminen ja tekoäly

Koulutusneuvostossa opetusministerit hyväksyivät elinikäiseen oppimiseen liittyvät päätelmät. Niissä kiinnitetään huomiota siihen, miten elinikäisellä oppimisella voi tukea kestävää kasvua ja vastata teknologiseen murrokseen ja ilmastonmuutokseen.

Opetusministerit keskustelivat lisäksi tekoälyn mahdollisuuksista koulutuksessa. Suomi edistää EU-puheenjohtajamaana ihmiskeskeisen, eettisesti kestävän tekoälyn käyttöönottoa Euroopassa. Tekoälyn tarjoamia mahdollisuuksia tulisi hyödyntää koulutuksessa nykyistä paremmin.

Koulutusneuvosto hyväksyi myös päätöslauselman eurooppalaisen koulutusalueen kehittämisestä. Päätöslauselmalla ministerit linjasivat, että EU:n koulutuspolitiikan tulee jatkossa olla vahvasti tulevaisuuteen suuntautunutta ja strategista.

Lisätietoja