Valikko

Försvarsministrarna diskuterade säkerhets- och försvarsfrågor samt samarbetet mellan EU och Nato

EU2019FIFörsvarsministeriet 12.11.2019 16.04
Nyhet
Finlands försvarsminister Antti Kaikkonen och EU:s höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik Federica Mogherini vid försvarsministermötet.
Bild: Europeiska unionen

Vid sitt möte den 12 november fattade ministrarna beslut om nya projekt inom det permanenta strukturerade samarbetet (Pesco). Försvarsministrarna dryftade också EU: s militära krishanteringsinsatser och gav sitt stöd till utvecklandet av samarbetet mellan EU och Nato.

Ordförande för mötet i utrikesrådet var Federica Mogherini, unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. I mötet i Bryssel deltog försvarsminister Antti Kaikkonen från Finland.

Pesco-projekten fördjupar försvarssamarbetet

EU har intensifierat sitt försvarssamarbete under de senaste åren. Under ordförandeskapet har Finland velat säkerställa att redan uppställda mål också implementeras effektivt.

Ett av EU:s så kallade nya försvarsinitiativ är det permanenta strukturerade samarbetet (Pesco), som stöder medlemsländerna i utvecklandet av den militära kapaciteten och fördjupar försvarssamarbetet. Vid sitt möte godkände rådet 13 nya projekt för permanent strukturellt samarbete.

Vid sin andra arbetssession gav ministrarna en översikt över EU:s militära krishanteringsinsatser. Ministrarna utvärderar genomförandet av insatserna och dryftar de utmaningar och delområden som behöver förbättras.

Under lunchen diskuterade ministrarna samarbetet mellan EU och Nato med Natos biträdande generalsekreterare Mircea Geoană. Under sitt EU-ordförandeskap har Finland betonat vikten av förbindelserna mellan EU och Nato och ett fördjupat samarbete. Samarbetet fokuserar för närvarande på t.ex. avvärjande av hybridhot, militär mobilitet och cybersäkerhet.

Antti Kaikkonen
Europeiska utrikestjänsten
NATO
försvar
krishantering
säkerhet och trygghet
utrikesrådet