Valikko

SET-Plan-konferenssi: Energiateknologian kehittäminen edistää ilmastoneutraaliutta ja parantaa Euroopan kilpailukykyä

14.11.2019 10.16
Tiedote
Aurinkopaneelit
Kuva: VTT

Energia-alan tutkimus ja innovaatiot edistävät ilmastonmuutoksen hillintää ja EU:n teollisuusjohtajuutta. Eurooppalaisen energiateknologian SET-Plan konferenssissa Helsingissä 13.-15. marraskuuta keskustellaan energia- ja vähähiiliteknologioista Euroopan teollisen kilpailukyvyn vauhdittajina.

Pääministeri Antti Rinne avasi konferenssin painottamalla tutkimuksen ja innovaatioiden tärkeyttä energiasektorilla.

“Ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi tarvitaan toimia kaikilla aloilla. Uusia energiateknologioita koskeva tutkimus- ja kehittämistyö sekä niihin liittyvät pilottihankkeet ovat tärkeä osa ratkaisua. Nykyiset teknologiat ovat hyvä lähtökohta, mutta niitä on kehitettävä edelleen. Lisäksi tarvitaan kokonaan uutta teknologiaa”, pääministeri Rinne.

SET-Plan - Euroopan strateginen energiateknologiasuunnitelma

Vuodesta 2008 järjestetty SET-Plan-konferenssi järjestetään nyt ensimmäistä kertaa Suomessa osana Suomen EU-puheenjohtajakauden ohjelmaa. Konferenssi antaa päättäjille, yrityksille, tutkijoille ja eri sidosryhmien edustajille mahdollisuuden arvioida SET-Planin eli Euroopan strategisen energiateknologiasuunnitelman tavoitteiden edistymistä.

Ilmastoneutraaliutta edistävät teknologiat kytkeytyvät useisiin ajankohtaisiin EU:n rahoitusinstrumentteihin. Vuodesta 2020 alkaen Innovaatiorahasto tulee rahoittamaan merkittävien uutta teknologiaa ratkaisuiden toteutusta Euroopassa. Horisontti Eurooppa rahoittaa muun muassa ilmastoneutraaliutta edistävien teknologioiden tutkimusta Euroopassa vuosina 2021-2027.

Suomi painottaa EU-puheenjohtajakaudellaan, että EU:n täytyy nostaa profiiliaan globaalina ilmastojohtajana luomalla pitkän tähtäimen ilmastostrategia, jolla EU on hiilineutraali vuonna 2050.

Lisätietoja:

13th strategic energy technology plan conference outcome 

SET-Plan 

Pääministeri Antti Rinteen puhe vähähiilisiin energiateknologioihin keskittyvässä SET-Plan-konferenssissa Finlandia-talossa 14.11.2019 

Energiaunionion hallintomalliasetus ja kansalliset energia ja ilmastosuunnitelmat

Innovatiiviset ilmastoneutraaliutta edistävät teknologiat tarjoavat välimeitä ilmastotavoitteiden toteutukseen

EU globaalina ilmastojohtajana