Takaisin

6. Miksi Suomella on sopimus BMW:n kanssa?

Miksi Suomella on sopimus BMW:n kanssa?

Kuljetukset ovat merkittävä osa puheenjohtajuuden kuluja. Yleensä jäsenmailla ei ole valmiina tarvittavaa kuljetuskalustoa, ja siksi kaikilla viime vuosien puheenjohtajamailla on ollut yritysyhteistyösopimus kuljetuskalustosta.

EU-puheenjohtajuussihteeristö on tehnyt EU:n laajuisen kilpailutuksen perusteella yritysyhteistyösopimuksen Oy BMW Suomi Ab:n kanssa. Muita yritysyhteistyösopimuksia ei puheenjohtajakaudelle ole tehty.

Hankinnassa sovellettiin julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettua lakia (1397/2016). BMW täytti kilpailutuksen ehdot. Autoilta edellytettiin muun muassa tiettyä kokoa, väriä, vähintään Euro6-päästöluokitusta sekä enintään vuoden ikää. BMW oli ainoa tarjouksen jättänyt yritys.

Tiedote kokousjärjestelyistä

Suomen aiemmilla EU-puheenjohtajuuskausilla vuosina 1999 ja 2006 yhteistyökumppani oli Volvo-Auto Oy.