EU:s försvarsministrar diskuterar försvarssamarbetets framtid i Helsingfors

EU2019FIFörsvarsministeriet
27.8.2019 15.35 | Publicerad på svenska 27.8.2019 kl. 15.36
Nyhet

Vid det informella mötet för EU:s försvarsministrar den 28–29 augusti diskuteras ny teknik och den ständigt föränderliga världen. Ministrarna dryftar bland annat artificiell intelligens och hur klimatförändringen påverkar säkerheten och försvaret.

Ordförande för mötet är Federica Mogherini, unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Finland, som är ordförande i Europeiska unionens råd, representeras av försvarsminister Antti Kaikkonen.

Det informella ministermötet inleds med diskussioner om artificiell intelligens och ny teknik. Försvarsministrarna behandlar helheten tillsammans med ledande experter från den privata sektorn. I diskussionen fördjupas förståelsen för såväl den artificiella intelligensen och den nya teknikens möjligheter som för utmaningarna inom försvarssektorn. Företrädare för Nato, FN och den expertgrupp som den höga representanten Mogherini har sammankallat (Global Tech Panel) har bjudits in.

Vid det första arbetssammanträdet torsdagen den 29 augusti diskuterar försvarsministrarna hur klimatförändringarna påverkar säkerheten och försvaret. Dagen fortsätter med en diskussion om sjöfartsskyddet och avslutas med en tillsammans med utrikesministrarna ordnad diskussion om hybridhot. Ministrarna utvärderar preliminära resultat och erfarenheter av de scenariobaserade diskussioner som ordnades i Helsingfors i juli. Målet med de scenariobaserade diskussionerna är att utveckla EU:s krishanteringsförmåga och öka vetskapen om hybridhot.

Minister Kaikkonen hälsar sina gäster välkomna till Helsingfors