Zum Inhalt springen

Henriikka Leppo ja Kaisa Männistö: Oikeusvaltioperiaate EU:ssa – mitä luvassa Suomen puheenjohtajakauden jälkeen?

EU2019FI
Julkaisuajankohta 19.12.2019 11.43
Kolumni

Suomi lupasi puheenjohtajakauden ohjelmassaan vahvistaa yhteisiä arvoja ja oikeusvaltioperiaatetta unionin kulmakivinä. Teimme neuvoston työtä puolen vuoden ajan luotsatessamme parhaamme, jotta tämä lupaus pitää.

Tartuimme härkää sarvista yleisten asioiden neuvostossa järjestämällä syyskuussa julkisen keskustelun oikeusvaltioperiaatteen vahvistamisesta. Kun julkaisimme puheenjohtajamaan päätelmät marraskuussa, saimme 26 jäsenmaan eli suuren enemmistön tuen suuren enemmistön tuen yleistä oikeusvaltion tilaa unionissa koskevan vuosikeskustelun uudistamiselle. Lisäksi järjestimme neuvostossa kaksi Unkarin kuulemista osana Euroopan parlamentin käynnistämää prosessia, joka pohjautuu Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 7 artiklan mukaiseen menettelyyn ja sitä koskeviin neuvoston viime kesänä sopimiin sääntöihin.

Katse eteenpäin

Miltä asiat sitten näyttävät puheenjohtajakauden lähestyessä loppuaan? Me uskomme, että on aihetta optimismiin. Oikeusvaltioperiaatteen toteutumiseen tähtäävää EU-työkalupakkia on vahvistettu, ja jäsenvaltiot ovat ilmaisseet selvästi sitoutuneensa puolustamaan EU:n yhteisiä arvoja. Tämä on linjassa Eurooppa-neuvoston hyväksymän uuden strategisen ohjelman 2019–2024 kanssa. Ohjelmassa todetaan: ”Oikeusvaltioperiaate, jolla on olennaisen tärkeä rooli kaikissa demokratioissamme, on keskeinen tae sille, että näitä arvoja suojellaan hyvin. Kaikkien jäsenvaltioiden ja EU:n on noudatettava sitä kaikilta osin.”

Tulevat Kroatian, Saksan ja Portugalin puheenjohtajuudet – sekä tietenkin koko EU – voivat hyötyä uusista työkaluista, jotka ovat nyt käytössä. Komissio aloittaa ensi vuonna uuden oikeusvaltioperiaatetta koskevan tarkastelukierroksen, joka sisältää kaikkien jäsenmaiden tilanteen arvioinnin sekä vuosittaisen raportin julkaisun. Neuvostolle olisi hyödyllistä osallistua aktiivisesti tähän prosessiin. Oikeusvaltioperiaate on tärkeä meille kaikille, ja parhaat tulokset syntyvät yhteistyöllä.

Keskustelulla on merkitystä

Olemme läpi puheenjohtajakautemme välttäneet kaikenlaista syyllistämistä ja rohkaisseet rakentavaan ja kunnioittavaan näkemystenvaihtoon. Ongelmien ehkäisy on helpompaa kuin niiden korjaaminen jälkikäteen. Työn jatkuessa yksi asia on ylitse muiden: vuoropuhelu. Avoin viestintä on usein ainoa tapa korjata tilanne, jossa jäsenmaat ovat erimielisiä ja vaikuttavat toimivan erilaisten EU-oikeuden tulkintojen pohjalta. Toisaalta suora vuoropuhelu on myös tapa sitouttaa tavallisia ihmisiä ja edistää tietoon perustuvaa julkista keskustelua.

Oikeusvaltioperiaatteen olemassaolon perusta liittyy kansalaisiin. Viime kädessä juuri he myös joutuvat puolustamaan sitä – äänestyskopeissa, kansalaisyhteiskunnassa ja vapaan median välityksellä. Tästä syystä olemme tyytyväisiä julkisuudesta, jota oikeusvaltioperiaatetta koskeva keskustelu on saanut viimeisten kuuden kuukauden aikana.

Panoksena demokratia

Tuoreen Eurobarometri-kyselyn mukaan 80 prosenttia EU:n kansalaisista tunnistaa oikeusvaltion ydinperiaatteiden merkityksen. Tämä on rohkaisevaa. Se osoittaa, että Euroopan demokratian rakenne on vahva. Oikeusvaltioperiaatteen toteutumista ei kuitenkaan voi pitää itsestäänselvyytenä. Hienoimmatkaan arvomme eivät merkitse mitään, elleivät ne myös näy tavassa, jolla tuomioistuimet, poliitikot ja valtiot toimivat. Taistelussa oikeusvaltioperiaatteen säilyttämiseksi testissä on loppujen lopuksi demokratia – ja lopputuloksena toivottavasti sen vahvistuminen ja uudistuminen.

Euroopassa olemme onnekkaita, koska meillä on vakaat instituutiot, jotka tukevat demokraattista yhteiskuntaa ja sen arvoja. Näiden arvojen merkitystä osaavat arvostaa ehkä parhaiten ihmiset, jotka ovat omakohtaisesti kokeneet arvojen toteutumattomuuden, tai he, jotka näkevät arvoihin kohdistuvat uhkat ja rientävät puolustamaan näitä arvoja.

Epävakaina aikoina on tärkeämpää kuin koskaan huolehtia demokraattisesta järjestelmästämme, joka perustuu oikeusvaltioperiaatteeseen. Panoksena on demokratian perusta. Barack Obaman sanoin: “One of the challenges of a democratic government is making sure that even in the midst of emergencies and passions, we make sure that rule of law and the basic precepts of justice and liberty prevail.” Eli vapaasti suomeksi kääntäen: ”Yksi demokraattisen hallinnon haasteista on varmistaa oikeusvaltioperiaatteen sekä oikeuden ja vapauden perusperiaatteiden toteutuminen myös silloin, kun kohtaamme hätätilanteita ja kiihkoa.”

Henriikka Leppo, EU-erityisasiantuntija ja Kaisa Männistö, erityisasiantuntija