Janne Känkänen: Kestävä kasvu on tulevaisuuden Euroopan kulmakivi

EU2019FI
3.7.2019 10.08
Kolumni

Puhumme EU-puheenjohtajana vahvasti kestävyyden puolesta. Kestävä talous ja talouskasvu ovat kestävän tulevaisuuden – ja myös Euroopan – kulmakiviä. Talouskasvua tarvitaan, jotta hyvinvointimme kyetään turvaamaan myös tulevaisuudessa. Kasvun on kuitenkin oltava ekologisesti ja sosiaalisesti kestävällä pohjalla.

Globaalit muutostrendit haastavat Eurooppaa. Ilmastonmuutoksen hillintä edellyttää nopeita, kunnianhimoisia toimia ympäri maailmaa. Samaan aikaan teknologinen kehitys on yhä nopeampaa, erityisesti digitaalitaloudessa. Lisäksi maailmanlaajuinen kilpailu kiihtyy niin Aasian kuin Yhdysvaltojen suunnalta.

Isoista haasteita taloudellista menestystä ja kilpailuetua

Olennaista on, että kunnianhimoisten tavoitteiden ohella puhumme avoimesti keinoista, joilla kestävyyteen on mahdollista päästä. Tällöin keskiössä ovat käytännön ratkaisut, joilla teolliset prosessit kyetään muuttamaan ilmastoneutraaliin suuntaan, sisämarkkinoiden dynamisointi, datan liikkuvuuden ja yhteensopivuuden kehittäminen EU-laajuisesti sekä digitaaliset tiedot ja taidot.

Kestävyyttä edistävät siten päästövähennysten ohella muun muassa älykkäät ratkaisut ja digitaalisuus ja vahva ote tutkimukseen ja innovaatiotoimintaan. Tätä kautta isoista haasteista voidaan rakentaa myös taloudellista menestystä ja kilpailuetua kaikkien eurooppalaisten kestävän hyvinvoinnin tueksi.

Euroopan oltava suunnannäyttäjä maailmanlaajuisessa kilpailussa

Jättäytyminen tiukan maailmanlaajuisen kilpailun armoille ilman yhteistä näkemystä kisassa menestymisestä ei edistä kestävyyttä. Euroopan on syytä ryhdistäytyä ja pyrkiä olemaan sopeutujan asemesta suunnannäyttäjä. Hyviä esimerkkejä on jo.

Esimerkiksi yleinen tietosuoja-asetus ei ainoastaan takaa kansalaisille henkilötietojen suojaa vaan voi luoda eurooppalaiselle yritystoiminnalle laajat mahdollisuudet hyödyntää koko EU:n laajuisten markkinoiden kattamaa valtavaa datavarantoa. Näin avautuu mahdollisuus nousta alustatalouden eturintamaan, erityisesti mitä tulee Euroopan teollisuuteen ja sen menestyksen edellytyksiin.

Kiihtyvä teknologinen kehitys merkitsee, että EU:n on pyrittävä siihen, että Eurooppa on globaali johtaja digitaalisessa taloudessa. Uudet teknologiatrendit, kuten tekoäly, liitettävyys ja automaatio, tarjoavat mahdollisuuksia, jos politiikkaratkaisut mahdollistavat T&I-toiminnan ohella yritystoiminnan kehittymisen ja skaalautumisen nimenomaan Euroopassa.

EU:lta odotetaan kasvua tukevia politiikkaratkaisuja

Euroopan unionin tulee rakentaa riittävän kokonaisvaltainen politiikkapaketti, jolla Euroopan ja sen kansalaisten ja yritysten voimavarat saadaan käyttöön. Dynaamiset sisämarkkinat, moderni teollisuuspolitiikka, digitaalitalous ja siirtyminen hiilineutraaliin talouteen ovat välttämättömiä maailmanlaajuiseen kasvuhaasteeseen vastaamiseksi.

Kilpailukykyisempi ja sosiaalisesti eheämpi Euroopan unioni on Suomen puheenjohtajakauden prioriteetti. Jo tällä viikolla Euroopan kilpailukyvystä vastaavat ministerit saapuvat Helsinkiin keskustelemaan tulevaisuuden kestävästä kasvusta.

On kriittisen tärkeää, että keskustelu jatkuu ja viemme tätä ajattelua koko EU:ssa määrätietoisesti eteenpäin seuraavan viiden vuoden aikana. Aikaa ei ole hukattavaksi. Ilmastonmuutos ei odota. Eikä myöskään jatkuvasti isoja loikkia ottava teknologian kehitys ja tihenevä globaali kilpailu.

Janne Känkänen, työ- ja elinkeinoministeriön EU- ja kansainvälisten asioiden johtaja