Menu

Silver Economy Forum nosti ikääntymisen vaikutukset korkealle EU-agendalla

EU2019FISosiaali- ja terveysministeriö 26.7.2019 11.52
Kolumni
Suomi järjesti globaalin, korkean tason ikääntymiskonferenssin Silver Economy Forumin Helsingissä 9.-10.7.2019.
Kuva: sosiaali- ja terveysministeriö

Väestörakenteen muutoksella on peloteltu kuin susihukalla konsanaan. Ikääntymisestä käytävä keskustelu pyörii usein huoltosuhteen epätasapainon ja pitkäaikaishoidon kalleuden ympärillä, vaikka pitkäikäisyyden yleistyminen on hieno saavutus. Suomi päätti puheenjohtajakaudellaan kirkastaa ikääntymisestä käytävän keskustelun synkkää sävyä.

Suomi järjesti globaalin, korkean tason ikääntymiskonferenssin Silver Economy Forumin Helsingissä 9.-10.7.2019. Tilaisuudessa oli noin 600 korkean tason osallistujaa ja yli 70 puhujaa 48 eri maasta.

Mitä tehtiin toisin ja mitä sillä saavutettiin?

Silver Economy Forumin kaltaisia tapahtumia ei politiikan areenoilla usein nähdä. Tapahtuman poikkeuksellinen toteutus nosti ikääntymisestä käytävän keskustelun uudelle tasolle ja uusille areenoille. Kaksipäiväinen konferenssi toi politiikan tekijät, yritysjohtajat, tutkijat ja innovaattorit pohtimaan pitkäikäisyyden vaikutuksia yllättävästi ja moniulotteisesti. Silver Economy Forum jätti jäljen ikääntymisestä käytävälle keskustelulle Suomessa ja muualla.

Konferenssin järjestämistapa oli poikkeuksellinen. Sosiaali- ja terveysministeriö vastasi tapahtuman pääkoordinoinnista ja toimi yhdessä valtiovarainministeriön, Suomen Pankin, ulkoministeriön, Finanssialan sekä globaaleja yritystoimijoita edustavan Global Coalition on Agingin kanssa.

Järjestäjiä ja ohjelmaa sitoi yhteen YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030, johon kuuluu politiikan, kansalaisyhteiskunnan ja yrityselämän yhteistyö. Pitkäikäisyyttä lähestyttiin uusista, yllättävistä tulokulmista. Tapahtumassa saavutettiin ja tuotiin yhteen yleisöjä ja puhujia, jotka muuten eivät keskustelisi yhdessä. Osallistujilta saatu palaute oli äärimmäisen myönteistä ja tapahtuman katsottiin ylittäneen odotukset.

Eikö aika hoida ikääntymisen haasteet?

Konferenssin valmisteluissa tuli esiin myös näkemyksiä, joiden mukaan aika hoitaa ikääntymisen haasteet. Aika hoitaa –asenteen hinta saattaa kuitenkin olla eurooppalainen hyvinvointimalli sellaisena kuin sen tunnemme. Siksi vastuullinen, kokonaisvaltainen ja oikea-aikainen varautuminen ikääntymiseen oli Silver Economy Forumin johtoajatus.

Pohjoisamerikkalaisten ja aasialaisten mallit olivat tästä näkökulmasta kiinnostava vertailukohta: Suomessa ja Euroopassa pyrimme tasaamaan eri väestöryhmien hyvinvointieroja ja meillä vallitsee edelleen melko vahva yksimielisyys universaalien hyvinvointijärjestelmien tarpeellisuudesta. Siksi yhdenvertaisuudella, tasa-arvolla ja osallisuudella on suuri merkitys ikääntymispolitiikkoja koskevassa keskustelussa niin terveyden, sosiaalisen suojelun kuin finanssipolitiikan alueilla Euroopassa.

Väestöpyramidien tarkastelu ei riitä

Tapahtuman pääsihteerinä oivalsin, että strateginen ote ikääntymiseen on itsessään jo vanhentunut tavoite. Väestörakenteen muutos on globaali ilmiö, joka pitäisi yhdistää muihin samanaikaisiin megatrendeihin: matalaan syntyvyyteen, työn murrokseen, kaupungistumiseen ja teknologian kehitykseen.

Väestöpyramidien tarkastelulla ei paranneta kestävästi kansantaloutta ja kansanterveyttä, vastata työvoiman saatavuuteen, rakenneta ikäystävällisiä kaupunkeja tai varmisteta tuottavia rahoitusmarkkinoita ja yritysten liikevaihtoa. Ilman ikääntyneiden omaa osallistumista ja monisukupolvista talous- ja yhteiskuntapolitiikkaa emme voi onnistua.

Silver Economy Forum osoitti, että ikääntymisestä käytävälle keskustelulle tarvittiin uudenlainen alusta. Tilaisuuden tarkempi analyysi ja puheenjohtajuuskaudella käytävät jatkokeskustelut viitoittavat, kuinka Suomi ja EU lähestyvät pitkäikäisyyttä jatkossa.

Sarita Friman, pääsihteeri, neuvotteleva virkamies, Sosiaali-ja terveysministeriö