Menu

I allmänna rådet den fleråriga budgetramen och den nya strategiska agendan

EU2019FI 18.7.2019 18.00
Nyhet
Foto: Europeiska unionen

Prioriteringarna för Finlands ordförandeskap under det kommande halvåret presenterades i allmänna rådet den 18 juli. Finland informerade om planerna för arbetet med den fleråriga budgetramen för 2021–2027. Ordförande för mötet var Europaminister Tytti Tuppurainen.

Ministrarna diskuterade också genomförandet av den nya strategiska agendan 2019–2024. Dessutom lade Europeiska kommissionen fram sitt nya meddelande om att ytterligare stärka rättsstatsprincipen inom EU.

Mer information

allmänna rådet
fleråriga budgetramar
rättsstat