Zum Inhalt springen

Ulla Närhi: Toimivat terveyspalvelut tukevat eurooppalaisten hyvinvointia

Julkaisuajankohta 26.9.2019 16.50
Kolumni
Kuva: sosiaali- ja terveysministeriö

Suomalaisessa ja eurooppalaisessa terveydenhuollossa toistuvat samantapaiset haasteet. Miten järjestetään nopeasti ikääntyvän väestön sosiaali- ja terveyspalvelut? Tai kuinka voidaan tunnistaa ja hyödyntää innovaatioita ihmisten hyvinvoinnin varmistamisessa?

Näitä teemoja käsitellään myös terveysalan päälliköiden kokouksessa syyskuussa. Mukaan on  kutsuttu EU:n jäsenmaiden ja myös Norjan, Islannin ja Sveitsin johtavat lääketieteen, hammaslääketieteen, hoitoalan ja farmasian asiantuntijat. Kokous järjestetään ensimmäistä kertaa näin laajalla kokoonpanolla.

Terveyspalvelut kestävän kehityksen apuna

Hyvin toimivat terveyspalvelut ovat tärkeitä ihmisten hyvinvoinnin varmistamisessa. YK:n terveyteen liittyvissä tavoitteissa vuoteen 2030 asti korostetaan terveen elämän varmistamista ja hyvinvoinnin edistämistä kaikissa ikäryhmissä – tämä on olennaisen tärkeää kestävän kehityksen kannalta.

Kestävän kehityksen periaatteisiin kuuluu myös innovaatioiden tunnistaminen ja hyödyntäminen. Usein parhaat innovaatiot ovat yhdistelmiä vanhasta ja uudesta, esimerkiksi vanhan idean liittäminen uuteen teknologiaan tai muuttuneeseen toimintaympäristöön.

Tämä näkyy myös suomalaisen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän uudistuksessa. Sen tärkeitä periaatteita ovat digitalisaation hyödyntäminen, sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatio ja kansalaisten tasavertainen pääsy hoitoon.

Ikääntyneet ja paljon palveluja tarvitsevat hyötyvät ammattilaisten yhteistyöstä

Yhteistyö eri ammattialojen välillä ja hyvien käytäntöjen jakaminen ovat tarpeen toimivien sosiaali- ja terveyspalvelujen rakentamisessa. Näin tehdään myös Suomen EU-puheenjohtajakaudella terveysalan päälliköiden kokouksessa. 

Hyvin ajankohtainen aihe kaikissa EU:n jäsenmaissa on ikääntyneiden sosiaali- ja terveyspalvelut, joiden yhteensovittamisesta digitalisoinnin ja etäpalveluiden avulla löytyy hyviä esimerkkejä.

Moniammatillinen yhteistyö korostuu paljon palveluja tarvitsevien hoidossa. Samat henkilöt, jotka tarvitsevat paljon sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja, tarvitsevat yleensä myös paljon suun terveydenhuollon palveluja.

Hoitoon pääsyä voi parantaa muun muassa sairaanhoitajien tehtävän kuvien laajentaminen. Useassa jäsenmaassa sairaanhoitajien tehtävänkuvia on laajennettu esimerkiksi lääkkeenmääräämiseen.

Lääkealan innovaatioissa tärkeää on nyt tietopohja, jonka avulla voidaan arvioida lääkkeen hoidollista ja taloudellista arvoa. Lääkehoidon arvon arvioinnissa voidaan käyttää reaalimaailman dataa (real world data), jota kertyy esimerkiksi potilastietojärjestelmiin ja rekistereihin, ja siitä saatua näyttöä (real world evidence).

Ulla Närhi, erityisasiantuntija,Suomen pysyvä edustusto EU:ssa