Zum Inhalt springen

Allmänna rådet behandlade ordförandelandets förslag till EU:s fleråriga budgetram

EU2019FIstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 10.12.2019 20.02
Nyhet
Finlands Europaminister Tuppurainen vid allmänna rådets möte
Bild: Europeiska unionen

Allmänna rådet samlades i Bryssel tisdagen den 10 december. Huvudfrågor på dagordningen var EU:s fleråriga budgetram för 2021–2027 och förberedelserna för Europeiska rådets decembermöte samt utfrågningen av Ungern om rättsstatsläget i landet. Ordförande för mötet var Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen.

Den fleråriga budgetramen kommer också att behandlas vid Europeiska rådets möte den 12–13 december, vars andra huvudfråga är klimatförändringarna. Allmänna rådet fortsatte förberedelserna inför mötet genom att diskutera utkastet till slutsatser.

Rådet höll en utfrågning av Ungern i ett förfarande som bedömer hur unionens värden har respekterats

Allmänna rådet ordnade en andra utfrågning av Ungern som en del av förfarandet enligt artikel 7. Utfrågningen av Ungern fokuserade på följande tre teman: akademisk frihet, yttrandefrihet samt rättsväsendets och andra organs oberoende och domarnas rättigheter. Ministrarna fick också en lägesöversikt av rättsstatsläget i Polen.

Ministrarna diskuterade prioriteringarna i det kommande lagstiftningsarbetet. Dessutom presenterade det kommande kroatiska ordförandeskapet en färdplan för den europeiska planeringsterminen 2020.

Mer samarbete för att motverka hybridhot

Rådet antog slutsatser om att främja kristålighet och motverka hybridhot. I slutsatserna fastställer man nästa steg i samarbetet inom detta område på EU-nivå, till exempel effektivare skydd av kritisk infrastruktur samt förbättrat samarbetet kring underrättelseanalys och situationsmedvetenhet. I slutsatserna framhävs också vikten av följdriktigt samarbete mellan olika politikområden och aktörer för att motverka flerdimensionella och nya hybridhot. Dessutom uppmanas i slutsatserna till att skapa ett tillvägagångssätt som omfattar hela förvaltningen och samhället och som har som mål att stärka det europeiska samhällets kristålighet.