Skip to Content

EU:n budjetti 2020: neuvoston mukaan kasvuun, innovointiin, turvallisuuteen ja muuttoliikkeeseen keskityttävä jatkossakin

3.9.2019 16.05 | Julkaistu suomeksi 3.9.2019 klo 16.22
Uutinen

Neuvosto haluaa, että EU:n budjetti kohdennetaan jatkossakin Euroopan talouden vahvistamiseen ja sen kilpailukyvyn parantamiseen. Muita prioriteetteja ovat riittävän rahoituksen varmistaminen muuttoliikepolitiikalle ja EU:n ulkorajojen suojelulle, pelastuspalvelun vahvistaminen, ilmastonmuutoksen torjuminen sekä riittävien resurssien tarjoaminen ulkoiselle toiminnalle EU:n strategisten etujen mukaisesti.

Edellisten vuosien tapaan jäsenmaat vaativat, että talousarvio laaditaan varovaisuusperiaatteen mukaisesti ja kurinalaisesti. Ne haluavat varmistaa, että budjetissa on riittävästi liikkumavaraa, jotta EU voi reagoida odottamattomiin tarpeisiin.

Nämä periaatteet ohjaavat tänään hyväksyttyä neuvoston kantaa EU:n vuoden 2020 budjettiin.

Ensi vuoden budjetti perustuu jatkuvuuteen. Jäsenmaat haluavat keskittyä keskeisiin politiikan aloihin ja parhaita tuloksia tuottaviin ohjelmiin, jotka tuottavat selvää eurooppalaista lisäarvoa. Samalla ne haluavat, että varovaisuusperiaatetta noudatetaan. Olen iloinen, että ylivoimaisesti suurin osa jäsenmaista antoi tukensa neuvoston kannalle. Se on vankka perusta keskusteluille, joita parlamentin kanssa tulevina kuukausina käydään.

- Kimmo Tiilikainen, valtiosihteeri Suomen valtiovarainministeriössä ja EU:n budjetin 2020 pääneuvottelija neuvoston puolesta

Seuraavat vaiheet

Valtiosihteeri Tiilikainen esittelee neuvoston kannan EU:n vuoden 2020 budjettiin Euroopan parlamentille syyskuun täysistunnossa. Parlamentin on määrä hyväksyä tarkistuksensa neuvoston kantaan 23. lokakuuta.

Tämä käynnistää kolmiviikkoisen sovitteluajan, joka alkaa 29. lokakuuta ja päättyy 18. marraskuuta. Sovittelussa neuvoston ja Euroopan parlamentin on tarkoitus päästä yhteisymmärrykseen EU:n budjetista 2020.