Skip to Content

Cyber Ranges Federation – yhteistyöllä kohti parempaa kyberkyvykkyyttä

puolustusministeriö
Julkaisuajankohta 4.11.2019 11.43
Kolumni

Cyber Ranges Federation -projektissa rakennetaan EU:n laajuinen suljettu kyberharjoitteluympäristö jäsenmaiden puolustushallintojen käyttöön. Tarkoituksena on kehittää jäsenmaiden valmiuksia ja harjoittelua, jolla ne varautuvat kyberuhkatilanteisiin.

Toukokuussa 2017 käynnistyneessä projektissa on mukana yksitoista EU-maata ja Euroopan avaruusjärjestö (ESA). Euroopan puolustusviraston (EDA) alaisen projektin ensimmäinen vaihe saadaan päätökseen Suomen johdolla vuoden 2019 lopulla.

Tavoitteena on yhdistää maiden kansalliset kyberharjoitusympäristöt, koota hyväksi havaittuja työkaluja ja jakaa ne kaikkien EU-maiden käyttöön pooling & sharing -periaatteella. Järjestely mahdollistaa kyberharjoittelun kaikille halukkaille EU-maille, vaikka ne eivät itse omistaisi kyberharjoitusympäristöä. Projektiin osallistuminen tukee myös jäsenmaiden oman kansallisen harjoitteluympäristön kehittämistä.

Työ yhteisen kyberturvallisuusympäristön kehittämiseksi jatkuu

Akateeminen maailma on ollut tiiviisti mukana Cyber Ranges Federation -projektissa. Suomesta projektiin on osallistunut Jyväskylän ammattikorkeakoulun kyberturvallisuuskeskus JYVSECTEC ja sen kyberharjoitteluympäristö RGCE (Realistic Global Cyber Environment). JYVSECTECillä on myös ollut päävastuu yhteisen kyberharjoitteluympäristön teknisen alustan suunnittelussa, teknisessä määrittelyssä ja rakentamisessa.

Kyberkyvykkyyden vahvistaminen on pysyvää toimintaa kaikissa Euroopan maissa. Siksi seuraavina vuosina projektia jatketaan suunnitelmallisesti siten, että sen rakennettua yhteistä kyberharjoitteluympäristöä kehitetään ja sen käyttöä laajennetaan mahdollisimman monen EU-maan hyödynnettäväksi. Suunnitelmissa on muun muassa käyttää harjoitusympäristöä EU:n vuosittain järjestämissä kyberharjoituksissa.

Suomessa järjestetään EU:n kyber- ja hybridiviikon aikana 6. marraskuuta tapahtuma, jossa esitellään projektissa rakennettu kyberharjoitusympäristö. Esiteltävä ympäristö on kuitenkin vasta perusta tulevalle tärkeälle työlle, jonka tähtäin on kyberkyvykkyyden kasvattaminen koko EU:n tasolla.

Harri Reini, projektipäällikkö, puolustusministeriö