Menu

EU-jäsenmaiden ja komission pääjohtajat keskustelevat Helsingissä julkisen hallinnon kehittämisestä ja luottamuksesta

EU2019FIValtiovarainministeriö 25.11.2019 12.20
Uutinen
Kuva: Katri Pyynönen

Kokouksessa 28.–29. marraskuuta käsitellään ajankohtaisia hallinnon kehittämisen kysymyksiä ja haasteita. Keskustelujen pääteemana on luottamus.

Kokous on osa kansainvälisen European Public Administration Network -verkoston (EUPAN) toimintaa. Suomi toimii verkoston puheenjohtajana EU-puheenjohtajakaudella.  

Avoimuus ja osallistuminen avaimina luottamusyhteiskuntaan

Suomen EU-puheenjohtajakauden ohjelmassa nostetaan esille avoimuuden ja osallistumisen merkitys luottamuksen rakentamisessa. Luottamus onkin keskeisenä elementtinä myös julkisesta hallinnosta vastaavien EU-jäsenmaiden ja komission pääjohtajien kokouksessa.

”Kansalaisten luottamus julkiseen hallintoon on meidän kaikkien yhteisellä agendalla – eikä sen vahvistamiseen ole oikoteitä. EU-tason keskusteluissamme esille nousee toistuvasti kaksi keinoa, joilla luottamusta voidaan edistää. Ne ovat juuri avoimuus ja osallisuus. Pidän tärkeänä tämän kokouksen kaltaisia foorumeja, joissa voimme jakaa kokemuksia ja kehittää ratkaisuja haasteisiimme yhdessä. Työ luottamuksen eteen ei valmistu koskaan, vaan sen täytyy olla julkisen hallinnon kehittämisen ytimessä jatkuvasti”, sanoo valtiovarainministeriön ylijohtaja, osastopäällikkö Juha Sarkio, joka johtaa EUPAN-pääkokousta Helsingissä.

Miten olosuhteet yhteiselle luottamuksen rakentamiselle voidaan turvata? Kokouksessa pureudutaan syvemmin myös luottamukseen ja integriteettiin perustuvan toimintakulttuurin osatekijöihin.

Tiedon, tekoälyn ja robotiikan avulla parempaan julkiseen hallintoon

Luottamusteeman lisäksi kokouksessa pohditaan myös sitä, miten julkista hallintoa ja palveluja voitaisiin kehittää tietoa, tekoälyä ja robotiikkaa hyödyntämällä. Hallinnon toiminnan tehostamisen lisäksi tekoälyn ja robotiikan keinoin on mahdollista edistää myös muita hallinnon tavoitteita, kuten esimerkiksi juuri luottamusta, osallistumisen mahdollistamista ja avoimuutta.

EUPAN-kokouksessa tutustutaan myös suomalaisiin esimerkkeihin tekoälyn ja tiedon hyödyntämisestä. Kokouksessa esitellään muun muassa Tietokiri-hanketta, jonka tavoitteena on edistää tiedolla johtamista ja tietoon perustuvan päätöksenteon kulttuuria julkisessa hallinnossa. Tämän lisäksi kokouksessa kuullaan Kelan kokemuksia siitä, kuinka johtaa ja tukea tekoälyn pohjaavien palveluiden eettistä toteutusta. 

Katso koko ohjelma ja seuraa keskustelua suorana

EUPAN-kokouksen paneelikeskustelua ja pääpuheenvuoroa voi seurata suoran verkkolähetyksen kautta. Kokous järjestetään englanniksi.

Lisätietoja

Neuvotteleva virkamies Johanna Nurmi, p. 02955 30171, johanna.nurmi(at)vm.fi