Skip to Content

EU:n sisäministerit keskustelivat sisäisen turvallisuuden sekä maahanmuuttopolitiikan tulevaisuudesta

EU2019FIsisäministeriö
Julkaisuajankohta 18.7.2019 17.07 | Julkaistu suomeksi 18.7.2019 klo 17.17
Tiedote
Kokoussali
Kuva: Jussi Toivanen, valtioneuvoston kanslia

Sisäisen turvallisuuden ja muuttoliikkeen lisäksi sisäministerit käsittelivät epävirallisessa kokouksessaan hybridiuhkien torjuntaa. Heille järjestettiin Suomen puheenjohtajakauden ensimmäinen ministeritason hybridiharjoitus skenaariopohjaisen keskustelun muodossa.

18. heinäkuuta pidetyn kokouksen puheenjohtajana toimi sisäministeri Maria Ohisalo. Kokoukseen osallistuivat myös Euroopan komission muuttoliike-, sisä- ja kansalaisasioista vastaava komissaari Dimitris Avramopoulos sekä turvallisuusasioista vastaava komissaari Julian King.

Tavoitteena kokonaisvaltainen lähestymistapa muuttoliikkeeseen

Epävirallisen sisäministerikokouksen ensimmäisen työistunnon aiheena oli sisäisen turvallisuuden tulevaisuus. Sisäministerit tarkastelivat erityisesti sitä, miten lainvalvontaviranomaisten, kuten poliisin ja rajaviranomaisten, operatiivista yhteistyötä voisi tehostaa. Keskustelua sisäisen turvallisuuden tulevaisuudesta jatketaan läpi Suomen puheenjohtajakauden.

Maahanmuuton osalta keskusteluun nousivat erityisesti yhteistyö kolmansien maiden kanssa, toimiva paluu- ja palauttamispolitiikka, sekä yhteisen turvapaikkajärjestelmän uudistaminen. Ministerit keskustelivat lisäksi oikeudenmukaisen, tehokkaan ja kriisinkestävän maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan merkityksestä vapaan liikkuvuuden Schengen-alueen tulevaisuudelle.

”Toimiva maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikka on kohtalon kysymys myös laajemmin EU:n tulevaisuuden kannalta. Käymämme keskustelut osoittavat, että jäsenvaltioilla on selkeä tahto viedä yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän uudistamista eteenpäin koetuista haasteista huolimatta. Tähän Suomi neuvoston puheenjohtajana tarttuu ja pyrkii viemään uudistusta eteenpäin rakentavassa yhteistyössä”, ministeri Ohisalo sanoo.

Lisää tietoisuutta hybridiuhkista ja EU:n työkaluista niiden torjuntaan

Sisäministerit kävivät Helsingissä kuvitteelliseen hybridiuhkatilanteeseen perustuvan poliittisen keskustelun, jolla lisättiin ministerien tietoisuutta hybridiuhkista erityisesti sisäisen turvallisuuden näkökulmasta. Hybridiuhkissa sisäinen ja ulkoinen turvallisuus liittyvät kiinteästi toisiinsa ja usein uhkat asettuvat sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden rajapintaan.

Hybridiharjoituksen tarkoituksena oli kehittää EU:n jäsenmaiden varautumis- ja avunantokykyä sekä olemassa olevia yhteistyö- ja koordinaatiomekanismeja. Lisäksi tavoitteena oli vahvistaa EU:n ja jäsenvaltioiden kykyä vastata erityisesti kemiallisiin, biologisiin sekä säteilyyn ja ydinaineisiin liittyviin CBRN-uhkiin.

”On tärkeää arvioida hybridiuhkia sisäisen turvallisuuden toimijoiden kannalta. Vaikka vastuu hybridiuhkien torjunnasta on pääasiassa jäsenvaltioilla, monilla mailla on yhteisiä uhkia, joihin voidaan puuttua tehokkaammin koordinoiduilla EU-tason toimilla. Tämänpäiväinen keskustelu vahvistaa osaltaan EU:n ja jäsenvaltioiden kykyä varautua hybridiuhkiin ja tehostaa niiden torjuntaa”, ministeri Ohisalo sanoo.

Sisäministerien harjoitus on osa skenaariopohjaisten keskustelujen sarjaa, joka järjestetään Suomen puheenjohtajakaudella. Sekä ministeri- että virkamiestasolla käytävien keskustelujen tavoitteena on kehittää EU:n valmiuksia sekä lisätä tietoisuutta ja EU-maiden välistä yhteistyötä.

Lisätietoja

kansainvälisten asioiden johtaja Laura Yli-Vakkuri, sisäministeriö, p. 0295 488 250, laura.yli-vakkuri(at)intermin.fi
viestintäpäällikkö Saara Nevala, sisäministeriö, p. 050 555 5035, press(at)intermin.fi (haastattelupyynnöt)