Välfärdsekonomi och klimatåtgärder behandlades i rådet (sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor)

EU2019FI
8.7.2019 17.00
Nyhet
Ministrarna Pekonen och Harakka.
Ministrarna Pekonen och Harakka. Foto: Europeiska Unionen.

Måndagen den 8 juli diskuterade EU-ländernas social- och arbetsministrar välfärdsekonomi. De diskuterade också sysselsättning mot bakgrund av EU:s långsiktiga klimatstrategi.

Välfärdsekonomin är huvudtema inom social- och hälsosektorn under Finlands EU-ordförandeskap. Välfärdsekonomi handlar om ett ömsesidigt förhållande mellan välfärd och ekonomi.

Social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen och arbetsminister Timo Harakka var ordförande för rådets möte.

Tidpunkten är mycket läglig för denna debatt. För närvarande är den ekonomiska tillväxten i EU stadig och sysselsättningen är rekordhög. Men hur länge? Vår främsta tillgång är människor, och långsiktig hållbar tillväxt kan endast uppnås genom att öka människors välbefinnande.
— Aino-Kaisa Pekonen, Finlands social- och hälsovårdsminister

Genom debatten idag bekräftades betydelsen av att beakta de sociala effekterna av omställningen till en klimatneutral ekonomi. Vi måste erbjuda Europas medborgare hopp, uppmuntra arbetstagare att skaffa nya färdigheter och ny kompetens, ge företagare nya affärsmöjligheter och stödja sektorer och samhällen som behöver anpassa sig till en hållbar ekonomi. Vårt gemensamma mål och absoluta intresse är en rättvis omställning.
— Timo Harakka, Finlands arbetsminister

Mer information