Skip to Content

Reformen för lastbilsförare: Coreper bekräftar en preliminär överenskommelse om rörlighetspaketet

EU2019FIkommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 20.12.2019 16.11
Nyhet

Idag togs ett viktigt steg mot en central reform av EU:s vägtransportsektor, när Ständiga representanternas kommitté (Coreper) godkände ett antal förslag – det så kallade rörlighetspaketet – om arbetsvillkor för förare, särskilda regler för utstationering av förare vid internationella transporter, tillträde till godstransportmarknaden och bättre efterlevnadstillsyn.

De nya reglerna ska skapa jämvikt mellan bättre arbetsförhållanden för förare och operatörernas frihet att tillhandahålla gränsöverskridande tjänster och ska bidra till trafiksäkerheten. De kommer dessutom att ge sektorn välbehövlig klarhet och sätta stopp för den ojämna regeltillämpningen mellan medlemsländerna. En preliminär överenskommelse nåddes den 11 december mellan rådets ordförandeskap och Europaparlamentet.

De regler som vi godkände idag är tydliga, rättvisa och genomförbara. De kommer att ge bättre arbetsvillkor och sociala förhållanden för förare, i ett yrke som måste bli mer attraktivt. Samtidigt skapar vi mer harmoniserade och mer stabila affärsvillkor för transportföretagen, av vilka många är små och medelstora företag. Smidigare förfaranden och en enhetligare tillämpning ska göra livet lättare för förare, företag och nationella myndigheter.

–Timo Harakka, Finlands kommunikationsminister och rådets ordförande