Menu

Lääkepolitiikka, työsuojelu, tasa-arvo ja työoikeuden tulevaisuus EU-ministerikokouksen aiheina

10.12.2019 18.30
Uutinen

Suomen EU-puheenjohtajakauden viimeinen työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvosto (TSTK) kokoontui Brysselissä 9.-10. joulukuuta. Neuvosto keskustelie terveyttä koskevista kysymyksistä 9. joulukuuta ja työllisyys- ja sosiaalipolitiikasta 10. joulukuuta.

Kokouksessa puhetta johtivat vastuidensa mukaisesti perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru ja työministeri Timo Harakka.

Tasa-arvopäätelmät hyväksyttävinä neuvostossa

Ministerit keskustelivat siitä, miten terveyteen liittyviä asioita voidaan käytännössä edistää hyvinvointitaloudessa. Keskustelu li jatkoa sille, että hyvinvointitaloutta koskevat neuvoston päätelmät hyväksyttiin Suomen johdolla lokakuussa. Lisäksi ministerit keskustelivat lääkkeiden saatavuudesta.

Tasa-arvo on ollut yksi Suomen pääteemoista puheenjohtajakaudella. Kokouksessa hyväksyttiin neuvoston päätelmät tasa-arvosta. Lisäksi ministerit keskustelivat neuvostossa tasa-arvoasioiden valtavirtaistamisesta Euroopassa.

Lisäksi neuvostossa hyväksyttiin päätelmät työsuojelusta. Työn muodot muuttuvat yhä nopeammin ja päätelmien tarkoituksena on tukea uuden komission työtä työsuojelun ja terveyden edistämiseksi.

Työmarkkinoiden osallisuus ja työoikeuden tulevaisuus esillä

Suomi on puheenjohtajakaudellaan vienyt eteenpäin keskustelua työmarkkinoiden osallisuuden lisäämisestä. Neuvosto hyväksyi päätelmät, joissa esitetään keinoja osatyökykyisten ja muiden heikommassa asemassa olevien työllistymisen helpottamiseksi.

Lisäksi ministerit käsittelivät EU:n työoikeuden tulevaisuutta. Keskustelun tavoitteena oli antaa jäsenmaille mahdollisuus kommentoida teemoja, joista EU:n pitäisi pohtia uutta lainsäädäntöä tai mahdollisesti päivittää olemassa olevaa lainsäädäntöä.

Lisätietoja

Krista Kiuru Thomas Blomqvist Timo Harakka