Menu

Liikenne- ja televiestintäneuvostossa aiheina liikenteen digitalisaatio ja datatalous

EU2019FI 3.12.2019 15.00
Uutinen
Kuva: Euroopan unioni

Liikenneministerit kokoontuivat Brysselissä 2. joulukuuta ja televiestintäministerit 3. joulukuuta. Kokousten asialistoilla olivat muun muassa liikenteen digitaaliset palvelut, liikenteeseen liittyviä lainsäädäntöehdotuksia, 5G ja datatalous.

Liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin toimi kokouksen puheenjohtajana 2. joulukuuta. Televiestintäneuvoston kokouksen puheenjohtajana 3. joulukuuta on tulevan EU-puheenjohtajamaan Kroatian ministeri Josip Bilaver. Suomen poliittisen tilanteen vuoksi ministeri Marin palaa Helsinkiin kesken neuvoston. 

Liikenneneuvostossa keskustelunaiheina useita lakiehdotuksia

Neuvosto sopi kannastaan seuraaviin ehdotuksiin:

  • rautatiematkustajien oikeuksien tarkistaminen
  • lupien myöntämisen virtaviivaistaminen, jotta edistetään Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) toteuttamista.

Neuvosto ei päässyt yhteisymmärrykseen EU:n tiemaksusääntöjen (eurovinjetti) päivittämisestä tieinfrastruktuurin rahoittamiseen, ruuhkiin ja ympäristövaikutukseen liittyvien kysymysten käsittelemiseksi.

Lisäksi ministerit kävivät periaatekeskustelun henkilöliikenteen digitaalisista palveluista ja siitä, mitä EU:n tulisi tehdä niiden edistämiseksi. Datan saatavuus oli yksi keskeisistä keskustelunaiheista. He kävivät keskustelun myös yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan tulevaisuudesta.

Televiestintäneuvostossa esillä 5G ja datatalous

Televiestintäneuvosto hyväksyi päätelmät, jotka koskevat 5G-teknologian mahdollisuuksia ja kyberturvallisuusriskejä. Neuvosto otti tiedoksi tilanneselvityksen sähköisen viestinnän tietosuoja-asetuksesta. Asetuksen käsittely neuvostossa on kesken.

Ministerit kävivät periaatekeskustelun datatalouden kehittämisestä Euroopan unionissa. Tavoitteena oli kerätä neuvoston näkemyksiä siitä, millaisia toimia lähitulevaisuudessa tarvitaan, miten yritysten väliseen datan jakamiseen voitaisiin kannustaa ja miten varmistetaan järjestelmien ihmiskeskeisyys.

Lisätietoja