Skip to Content

Maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan sekä sisäisen turvallisuuden tulevaisuus aiheina sisäministereiden kokouksessa

EU2019FIsisäministeriö
Julkaisuajankohta 2.12.2019 18.27
Uutinen
Sisäministeri Maria Ohisalo oikeus- ja sisäasioiden neuvostossa ennen kokouksen alkua
Kuva: Euroopan unioni

Oikeus- ja sisäasiainneuvosto kokoontuu Brysselissä 2.–3. joulukuuta. Sisäasioita käsiteltiin maanantaina 2. joulukuuta, jolloin neuvoston puheenjohtajana toimi sisäministeri Maria Ohisalo. Sisäministerit keskustelivat muun muassa EU:n muuttoliike- ja turvapaikkapolitiikan sekä sisäisen turvallisuuden tulevaisuudesta.

Keskustelu EU:n muuttoliike- ja turvapaikkapolitiikan tulevaisuudesta oli jatkoa pohdintatyölle, joka käynnistettiin heinäkuussa Helsingissä järjestetyssä epävirallisessa sisäministerikokouksessa ja jota on viime kuukausina käyty sekä teknisellä että poliittisella tasolla.

Suomen EU-puheenjohtajakaudella muuttoliikkeestä on käyty laaja-alaisia ja tulevaisuuteen katsovia keskusteluja, joiden tarkoituksena on ennen kaikkea rakentaa luottamusta jäsenvaltioiden välille ja antaa eväitä uudelle komissiolle. On selvää, että odotukset tuoretta komissiota kohtaan ovat suuria erityisesti maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan osalta.
 – sisäministeri Maria Ohisalo

Muuttoliikkeen osalta prioriteetteina ovat Suomen puheenjohtajakaudella olleet muun muassa kaikkien muuttoliikereittien tasapuolinen ja kokonaisvaltainen käsittely, yhteisen turvapaikkajärjestelmän perustavoitteista keskusteleminen, tiedon parempi hyödyntäminen politiikan valmistelussa sekä kumppanuuksien tärkeys kolmansien maiden ja erityisesti Afrikan kanssa. Lisäksi Suomi on EU-neuvoston puheenjohtajana käynnistänyt ensimmäistä kertaa konkreettiset keskustelut maahanmuutto- ja kauppapolitiikan yhteyksistä.

Sisäinen turvallisuus ei ole vain lainvalvontaviranomaisten asia

Ministerit antoivat kokouksessaan ohjausta siihen, miten sisäisen turvallisuuden alaa tulisi kehittää seuraavan lainsäädäntösyklin (2019–2024) aikana.

Keskustelussa EU:n sisäisen turvallisuuden tulevaisuudesta on Suomen puheenjohtajakaudella korostunut laaja-alainen lähestymistapa turvallisuuteen: sisäinen turvallisuus ei ole ainoastaan lainvalvontaviranomaisten asia, vaan sen tueksi tarvitaan muita viranomaisia, järjestöjä ja koko yhteiskuntaa. Myös hybridiuhkien torjunnassa korostuu kokonaisvaltainen lähestymistapa, jota on Suomen puheenjohtajakaudella viety konkreettisesti eteenpäin useissa työryhmissä ja heinäkuun epävirallisessa ministerineuvostossa järjestetyn skenaariopohjaisen hybridiharjoituksen kautta.

Kokouksen muita aiheita olivat 4. joulukuuta voimaan tulevan eurooppalaista raja- ja merivartiostoa koskevan asetuksen täytäntöönpano, 11. kesäkuuta voimaan tulleen yhteentoimivuusasetuksen täytäntöönpano sekä terrorismin torjunnasta vastaavien viranomaisten välinen yhteistyö.

Lisätietoja

ylijohtaja Laura Yli-Vakkuri, p. 040 720 2216, [email protected]