Skip to Content

Vid inrikesministrarnas möte behandlades framtida migrations- och asylpolitik samt framtida inre säkerhet

EU2019FIinrikesministeriet
Utgivningsdatum 2.12.2019 18.27
Nyhet
Inrikesminister Maria Ohisalo i rådet för rättsliga och inrikes frågor innan mötet börjat
Bild: Europeiska unionen

Rådet (rättsliga och inrikes frågor) sammanträdde i Bryssel den 2–3 december. Inrikes frågor behandlades måndagen den 2 december och inrikesminister Maria Ohisalo var ordförande för mötet. Inrikesministrarna diskuterade bland annat EU:s framtida migrations- och asylpolitik samt den framtida inre säkerheten.

Diskussionen om EU:s framtida migrations- och asylpolitik var en fortsättning på den reflektionsprocess som inleddes vid det informella inrikesministermötet i Helsingfors i juli och som har fortsatt under de senaste månaderna på teknisk och politisk nivå.

Under Finlands EU-ordförandeskap har det förts omfattande och framtidsinriktade diskussioner om migration. Syftet med diskussionerna har framför allt varit att bygga upp förtroende mellan medlemsländerna och att ge den nya kommissionen vägledning. Det är klart att förväntningarna på den nya kommissionen är stora särskilt när det gäller migrations- och asylpolitiken.
 – inrikesminister Maria Ohisalo

När det gäller migration har det finländska ordförandeskapet prioriterat bland annat en rättvis och övergripande behandling av alla migrationsrutter, diskussion om de grundläggande målen för det gemensamma asylsystemet, bättre utnyttjande av information vid beredningen av politik samt vikten av partnerskap med tredjeländer, särskilt med Afrika. Under det finländska ordförandeskapet har det dessutom för första gången inletts konkreta diskussioner om sambanden mellan migrationspolitiken och handelspolitiken.

Den inre säkerheten är inte bara en fråga för de brottsbekämpande myndigheterna

Vid sitt möte gav ministrarna också vägledning för hur området inre säkerhet bör utvecklas under nästa lagstiftningscykel (2019–2024).

I diskussionen om EU:s framtida inre säkerhet har ett brett synsätt på säkerheten framhävts under Finlands ordförandeskap. Den inre säkerheten är inte bara en fråga för de brottsbekämpande myndigheterna, utan den behöver också stöd av andra myndigheter, organisationer och samhället i stort. Även i motverkandet av hybridhot framhävs ett övergripande tillvägagångssätt som under Finlands ordförandeskap på ett konkret sätt har förts framåt genom en scenariobaserad hybridövning som ordnades i flera arbetsgrupper och vid det informella mötet i ministerrådet i juli.

Andra frågor vid mötet var genomförandet av förordningen om en europeisk gräns- och kustbevakning, som träder i kraft den 4 december, genomförandet av förordningen om driftskompatibilitet, som trädde i kraft den 11 juni 2019, samt samarbetet mellan myndigheter som ansvarar för terrorismbekämpning.

Mer information

Laura Yli-Vakkuri, överdirektör, tfn +358 40 720 2216, [email protected]