Maatalouspolitiikan uudistus keskiössä maatalous- ja kalastusneuvostossa

EU2019FIMaa- ja metsätalousministeriö 18.11.2019 17.30
Uutinen
Kuva: Euroopan unioni

EU:n maatalousministerit keskustelivat 18. marraskuuta neuvostossa yhteisen maatalouspolitiikan tulevaisuudesta vuoden 2020 jälkeen. Asialistalla olivat uudistuspaketin ympäristö- ja ilmastonäkökohdat ja siirtymäsäännöt.

Kokouksen puheenjohtajana toimi maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Yhteisen maatalouspolitiikan ympäristö- ja ilmastonäkökohdista keskusteltiin puheenjohtajamaan esityksen pohjalta.

Lisäksi komissio esitteli CAP:n siirtymäsääntöjä koskevat ehdotuksensa, jotka se hyväksyi äskettäin. Ehdotusten tarkoituksena on taata varmuus ja jatkuvuus tuen myöntämisessä eurooppalaisille viljelijöille vuonna 2020. Ministerit keskustelivat ehdotetuista säännöistä.

Euroopan komissio antoi vuoden 2018 kesällä kolme lainsäädäntöehdotusta, joilla uudistetaan yhteistä maatalouspolitiikkaa vuosille 2021–2027. Ehdotuksilla vastataan tulevaisuuden haasteisiin samalla, kun tukea kohdistetaan kestävän ja kilpailukykyisen maataloussektorin kehittämiseen.

Lisätietoja