Mötet i rådet för jordbruk och fiske fokuserade på reformen av jordbrukspolitiken

EU2019FIJord- och skogsbruksministeriet 18.11.2019 17.30
Nyhet
Foto: Europeiska unionen

EU:s jordbruksministrar diskuterade den framtida gemensamma jordbrukspolitiken efter 2020 vid rådets möte den 18 november. På dagordningen stod de miljö- och klimatrelaterade aspekterna av reformpaketet samt dess övergångsbestämmelser.

Ordförande för mötet var jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

De miljö- och klimatrelaterade aspekterna i den gemensamma jordbrukspolitiken diskuterades utifrån ordförandelandets förslag.

Dessutom lade kommissionen fram sina förslag till övergångsbestämmelser för den gemensamma jordbrukspolitiken. Förslagen antogs nyligen av kommissionen. Syftet med förslagen är att garantera säkerhet och kontinuitet när det gäller att bevilja stöd till europeiska jordbrukare 2020. Ministrarna diskuterade de föreslagna bestämmelserna.

Sommaren 2018 lade Europeiska kommissionen fram tre lagstiftningsförslag om reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken 2021–2027. Förslagen svarar på framtida utmaningar samtidigt som stöd avsätts för att utveckla en hållbar och konkurrenskraftig jordbrukssektor.

Mer information

Jari Leppä
lantbruk
rådet