Skip to Content

Milla Kouri: Sijoitusten kestävyyden määrittely etenee EU:ssa

EU2019FIvaltiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 17.10.2019 8.45
Kolumni

Sijoittaja voi valinnoillaan hillitä ilmastonmuutosta, jos hän pystyy vertailemaan eri sijoituskohteiden vastuullisuutta. Vertailua tulee helpottamaan sijoitusten luokitusjärjestelmä, jonka luomista Suomi on edistänyt EU:n puheenjohtajana.

Suomi saavutti merkittävän rajapyykin hankkeen edistämisessä, kun jäsenvaltiot pääsivät poliittiseen yhteisymmärrykseen luokitusjärjestelmästä 25. syyskuuta. Suomi sai EU-suurlähettiläiltä mandaatin aloittaa neuvoston puheenjohtajana kolmikantaneuvottelut asetusehdotuksesta EU:n parlamentin ja komission kanssa.

Kestävät sijoituskohteet tarvitsevat pääomia

Kestävän rahoituksen valtavirtaistaminen on tärkeää Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamisessa. Jotta EU:n ilmasto- ja energiatavoitteet saavutettaisiin, EU:n alueella on kurottava umpeen vuotuinen lähes 180 miljardin euron investointivaje. Näin suurta investointivajetta ei paikata pelkästään julkisin varoin, vaan ilmastotalkoiden toteuttamiseen tarvitaan yksityistä pääomaa ja pääomamarkkinoita.

Jotta pääomia ohjautuisi entistä kestävämpiin sijoituskohteisiin, sijoittajalla täytyy olla mahdollisuus arvioida kohteen ympäristövaikutuksia. Tähän pyrkii EU:n kestävän kasvun rahoitusta koskeva toimintasuunnitelma, johon sisältyy EU:n kestävien sijoitusten luokitusjärjestelmän luominen.

Vähimmäisvaatimukset vihreälle sijoituskohteelle

Mikä tarkalleen ottaen on vihreä sijoitustuote? Eri palveluntarjoajat käyttävät erilaisia menetelmiä rahoitustuotteen vihreyden määrittämiseen. Sijoittajan on vaikea varmistua siitä, onko vihreä osakerahasto oikeasti vihreä ja milloin kyse on niin kutsutusta viherpesusta.

EU:n luokitusjärjestelmä luo vähimmäisvaatimukset vihreälle sijoituskohteelle ja näin standardisoi ympäristön kannalta kestävät sijoitukset rahoitusmarkkinoilla. Palveluntarjoaja voisi esimerkiksi kertoa asiakkaalle, että jokin sijoitusrahasto noudattaa 60-prosenttisesti EU:n kestävyysluokituksen kriteerejä.

Yhtenäiset kriteerit ja yhtenäinen käsitys kestävyydestä parantavat sijoittajan asemaa, kun sijoittaja pystyy entistä paremmin vertailemaan eri palveluntarjoajien vihreitä rahastoja ja muita vihreitä sijoitustuotteita. Näin myös sijoittaja voi paremmin luottaa sijoittavansa vihreästi ja olla mukana muuttamassa maailmaa kestävämmäksi.

Milla Kouri, finanssiasiantuntija, valtiovarainministeriö

Aiheesta keskustellaan Helsingissä 30.–31. lokakuuta, kun valtiovarainministeriö ja Suomen Pankki järjestävät Greener Finance for Sustainable Future -konferenssin.