Skip to Content

Ministrarna presenterade prioriteringar under Finlands EU-ordförandeskap för ledamöter av Europaparlamentet i parlamentsutskotten

EU2019FI
Utgivningsdatum 25.7.2019 14.04
Nyhet
Den här veckan presenterade ministrarna prioriteringar under Finlands EU-ordförandeskap för ledamöter av Europaparlamentet i parlamentsutskotten
© European Union 2019 – EP/Didier Bauweraert

Den här veckan presenterade ministrarna prioriteringar under Finlands EU-ordförandeskap för ledamöter av Europaparlamentet i parlamentsutskotten

Den här veckan presenterade ministrarna prioriteringar under Finlands EU-ordförandeskap för ledamöter av Europaparlamentet i parlamentsutskotten i Bryssel och svarade på deras frågor.

Prioriteringarna för Finlands EU-ordförandeskap är 

  • att stärka de gemensamma värdena och rättsstatsprincipen,
  • att göra EU till en union med bättre konkurrenskraft och social inkludering,
  • att stärka EU:s ställning som global klimatledare
  • och att säkerställa medborgarnas övergripande säkerhet.

Följande ministrar presenterade prioriteringar i utskotten:

DEVE – Utveckling

utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari. Pressmeddelande.

EMPL – Sysselsättning och sociala frågor

arbetsminister Timo Harakka. Tal

social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen. Pressmeddelande 

ENVI – Miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

familje- och omsorgsminister Krista Kiuru. Pressmeddelande

jord- och skogsbruksminister Jari Leppä. Pressmeddelande

miljö- och klimatminister Krista Mikkonen. Tal

ITRE – Industrifrågor, forskning och energi

näringsminister Katri Kulmuni. Tal

kommunikationsminister Sanna Marin. Tal

REGI – Regional utveckling

näringsminister Katri Kulmuni. Tal

TRAN – Transport och turism

näringsminister Katri Kulmuni. Tal

kommunikationsminister Sanna Marin. Tal

Aino-Kaisa Pekonen Jari Leppä Katri Kulmuni Krista Kiuru Krista Mikkonen Sanna Marin Timo Harakka Ville Skinnari