Skip to Content

Oikeusministerit haluavat vahvistaa rikoksen uhrien oikeuksia

EU2019FIoikeusministeriö
Julkaisuajankohta 3.12.2019 18.12
Uutinen
Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson kokouspaikalla Brysselissä
Kuva: EU

Oikeus- ja sisäasiainneuvosto kokoontui Brysselissä 2.–3. joulukuuta. Oikeusasioita käsiteltiin tiistaina 3. joulukuuta, jolloin neuvoston puheenjohtajana toimi oikeusministeri Anna-Maja Henriksson. Oikeusministerit keskustelivat muun muassa rikoksen uhrien oikeuksista, ympäristörikollisuudesta ja oikeusvaltioperiaatteen vahvistamisesta.

Tavoitteena on hyväksyä neuvoston päätelmät rikoksen uhrien oikeuksista. Päätelmissä muun muassa kehotetaan Euroopan komissiota laatimaan uusi EU-strategia, jotta uhrien oikeuksien toteutuminen varmistetaan käytännössä ja riippumatta siitä, missä jäsenvaltiossa rikos on tapahtunut. Osana strategiaa komissiota pyydetään arvioimaan uhrien oikeuksia koskevaa nykyistä EU-lainsäädäntöä, kiinnittäen erityistä huomiota korvauksia koskevien EU-säännösten tarkistamiseen.

Oikeusministereillä keskeinen rooli oikeusvaltioperiaatteen vahvistamisessa

Työlounaalla oikeusministerit jatkoivat Helsingin epävirallisessa ministerikokouksessa heinäkuussa aloitettua keskustelua siitä, miten oikeusvaltioperiaatteen toteutumista voidaan EU:ssa vahvistaa. Keskustelun taustalla on muun muassa se, että komissio on ilmoittanut valmistelevansa uutta oikeusvaltiokehitystä kuvaavaa vuosiraportointia EU:ssa. Keskustelua käytiin siitä, millaisen roolin oikeusministerit jatkossa aiheen suhteen ottavat, ja millaisiin oikeusvaltiokehitystä tukeviin kysymyksiin jatkossa tulisi keskittyä.

Iloitsen siitä, että olemme voineet Suomen puheenjohtajakaudella tuoda oikeusvaltioperiaatteen entistä systemaattisemmin ja kokonaisvaltaisemmin mukaan oikeusministereiden agendalle. Kansalaisten oikeuksien toteutuminen edellyttää sujuvia oikeusprosesseja ja riippumatonta oikeuslaitosta. Myös korruption torjuntaa tulee tehostaa. Oikeusministereillä on tämän varmistamisessa keskeinen rooli kaikissa EU-maissa.

– Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson

Neuvosto pääsi yhteisymmärrykseen todisteluasetuksen ja tiedoksiantoasetuksen muuttamisesta. Suomi on edistänyt puheenjohtajakaudellaan siviilioikeuden alalla sitä, että rajat ylittävää yhteistyötä nopeutettaisiin digitaalisten ratkaisujen avulla todisteiden vastaanottamisessa sekä haasteiden, kutsujen ja muiden oikeudenkäyntiasiakirjojen tiedoksiannossa toisessa EU-maassa.

Lisätietoja

Eeva Aittoniemi, yksikön päällikkö, EU- ja kansainväliset asiat, Suomen oikeusministeriö, p. 0295 150 170