Skip to Content

Petteri Vuorimäki: EU bör uppdatera sin arktiska politik

EU2019FIUtrikesministeriet
27.11.2019 9.01
Kolumn

Under de senaste åren har det internationella intresset för Arktis och Antarktis fått helt nya proportioner. Många länder följer med intresse Arktiska rådets arbete och vill delta i dess verksamhet, antingen som observatör eller på annat sätt. Även deltagande i forskningssamarbete inom ramen för Antarktisfördraget och i diskussionen om regionen intresserar.

Intresset beror dels på att klimatförändringen framskrider snabbare än väntat, dels på förändringar i den internationella politiska situationen, men också på vissa aktörers visioner om ekonomiska möjligheter. I denna dynamik har Finland en viktig global roll när det gäller polarområdena, eftersom Finland är en av de fem stater som är både permanenta medlemmar i Arktiska rådet och sådana parter (konsultativa) i Antarktisfördraget som har beslutsrätt vid de konsultativa mötena.

Europeiska unionen är i praktiken observatör i Arktiska rådet. I enlighet med riktlinjerna i programmet för EU-ordförandeskapet har Finland under sitt ordförandeskap systematiskt strävat efter att lyfta fram arktiska frågor på EU:s agenda och i flera av sina anföranden framhävt behovet av att uppdatera EU:s meddelande från 2016 om Arktis. Detta behov har betonats av bland annat statsminister Antti Rinne vid evenemanget Arctic Circle i Reyjkavik och utrikesminister Pekka Haavisto vid Arctic Forum i Umeå.

Arktiska frågor aktuella under Finlands ordförandeskap

EU har hittills publicerat tre meddelanden om Arktis, det vill säga åren 2008, 2012 och 2016. Eftersom det är tidskrävande att utarbeta och uppdatera meddelanden och dessutom förutsätter att flera olika intressenter rådfrågas, skulle det vara viktigt att inleda en uppdatering så snart som möjligt efter Finlands EU-ordförandeskap.

De arktiska diskussionerna under Finlands ordförandeskap inleddes vid det informella mötet mellan utrikesministrarna och har fortsatt i flera andra sammansättningar under ordförandeskapet. I sitt tal vid evenemanget Arctic Circle sade Marie-Anne Coninsx, EU:s ambassadör för Arktis, att det skulle vara ett fint arv efter Finlands ordförandeskap (”legacy of the Finnish Presidency”) att inleda en uppdatering av det senaste meddelandet om Arktis.

Det skulle vara ytterst viktigt att meddelandet från 2016 uppdateras, eftersom Europeiska unionen är en arktisk aktör vars sakkunskap och resurser kunde vara till hjälp för hela den arktiska regionen. Regionen bör bättre än för närvarande kunna utnyttja EU:s program och normer, av vilka många företräder den absoluta toppnivån inom sin sektor.

EU bör se över sin arktiska strategi 

För att även i fortsättningen vara en central aktör måste EU kunna justera sin arktiska politik. Vid justeringen bör man beakta det ökade internationella intresset, de nya utmaningarna och de möjligheter som uppstår.

Finland, liksom nästan alla arktiska stater eller stater som är intresserade av den arktiska regionen, håller för närvarande på att revidera eller uppdatera sina arktiska strategier. Hur skulle EU kunna låta bli att göra detsamma? Detta tänkesätt är nästan en självklarhet i Finland, men det är det inte nödvändigtvis i unionens alla delar med egna prioriteringar. Därför har EU:s arktiska ledarskap, som bedrivits av Finland, varit så centralt.

Petteri Vuorimäki, arktisk och antarktisk ambassadör, utrikesministeriet