Skip to Content

Plastic Mama på Medborgartorget på sommarfesten den 8 juli

EU2019FI
Utgivningsdatum 21.5.2019 15.00
Nyhet
Kaisa Salmi
Foto: Noora Geagean

Öppningsceremonin för Finlands ordförandeskap i Europeiska unionens råd hålls måndagen den 8 juli i samband med Helsingfors stads sommarfest.

Sommarfesten ordnas på Medborgartorget och i intilliggande Tölöviksparken. Samma dag uppförs på Medborgartorget det inkluderande och performativa konstverket Plastic Mama av forskare och konstnär Kaisa Salmi. Konstverket är ett ställningstagande till klimatförändringarna.

Konstverket är beställt av statsrådets kansli, som i detta sammanhang vill lyfta fram betydelsen av cirkulär ekonomi samt de hållbara mötesarrangemangen under Finlands EU-ordförandeskap.

”Hållbarhet har varit en röd tråd i våra mötesarrangemang. Vi strävar bland annat efter att vara pappers- och plastfria”, berättar Annikka Alanko, specialsakkunnig vid sekretariatet för EU-ordförandeskapet.

”Genom konstverket Plastic Mama kan vi sprida det här tänkesättet på ett kollektivt och inkluderande sätt också utanför ordförandeskapets mötesplats”, säger Alanko.

Plastic Mama är en barockklänning, som med hjälp av tusen frivilliga tillverkats av återvunnen plast. Den kommer att höja sig till tio meters höjd på Medborgartorget. Och på toppen av klänningen kommer konstnären Kaisa Salmi att stå och tala i tio timmar.

I samband med sommarfesten öppnas också fotbollsturneringen Helsinki Cup. De unga fotbollsspelarna, som kommer till turneringen från olika håll i världen, kommer att ge Plastic Mama en hälsning i form av återvunnen plast.

Den text som kommer att läsas upp under konstverkets existens har skrivits av författare Juha Hurme och konstnär Salmi. I Plastic Mamas konstnärliga arbetsgrupp ingår också kläddesigner Marjatta Nissinen och scenograf Markku Pätilä.

Utöver statsrådets kansli deltar utrikesministeriets Europainformation samt Europaparlamentets informationskontor i Finland och Europeiska kommissionens representation i Finland i evenemanget.