Menu

Programmet för Finlands EU-ordförandeskap presenteras i Europaparlamentet

EU2019FI 30.8.2019 10.58
Nyhet
Presentation av prioriteringarna under Finlands EU-ordförandeskap i utskottet för transport och turism i juli 2019. Foto: EP/Didier Bauweraets.

Programmet för EU-ordförandeskapet och dess prioriteringar presenteras av Finlands ministrar i Europaparlamentets utskott i Bryssel i september.

Prioriteringarna under Finlands ordförandeskap är

  • att stärka de gemensamma värdena och rättsstatsprincipen
  • att göra EU till en union med bättre konkurrenskraft och social inkludering
  • att stärka EU:s ställning som global klimatledare
  • att säkerställa medborgarnas övergripande säkerhet.

Programmet presenteras av ministrarna den 2–23 september i utskotten

Inre marknaden och konsumentskydd (IMCO)

2.9 kl. 15.15 (CEST) arbetsminister Timo Harakka
Video
Arbets- och näringsministeriets pressmeddelande 30.8.

Utrikesfrågor (AFET)

2.9 kl. 16.30 (CEST) utrikesminister Pekka Haavisto
Video
Utrikesministeriets pressmeddelande 30.8.

Internationell handel (INTA)

3.9 kl. 9.00 (CEST) utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari
Video 
Utrikesministeriets pressmeddelande 2.9.2019

Konstitutionella frågor (AFCO)

3.9 kl. 14.30 (CEST) Europaminister Tytti Tuppurainen
Video
Statrådets kanslis pressmeddelande

Rättsliga frågor (JURI)

3.9 kl. 16.30 (CEST) justitieminister Anna-Maja Henriksson
Video
Justitieministeriets pressmeddelande 2.9.
Minister Henrikssons tal 

Medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE)

4.9 kl. 9.00 (CEST) inrikesminister Maria Ohisalo och justitieminister Anna-Maja Henriksson
Video  
Pressmeddelande 2.9.
Inrikesministeriets pressmeddelande 4.9.
Minister Henrikssons tal

Kultur och utbildning (CULT)

4.9 kl. 9.00 (CEST) undervisningsminister Li Andersson och forsknings- och kulturminister Hanna Kosonen
Video
Undervisnings- och kulturministeriets nyhet 2.9.

Fiskeri (PECH)

4.9 kl. 9.00 (CEST) jord- och skogsbruksminister Jari Leppä
Video

Jordbruk och landsbygdens utveckling (AGRI)

4.9 kl. 15.00 (CEST) jord- och skogsbruksminister Jari Leppä
Video

Ekonomi och valutafrågor (ECON)

4.9 kl. 14.30 (CEST) finansminister Mika Lintilä
Video

Kvinnors rättigheter och jämställhet mellan kvinnor och män (FEMM)

23.9 kl. 15.00 (CEST) minister för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist

När parlamentets plenarsammanträden förbereds arbetar Europaparlamentets ledamöter i ständiga utskott, som är specialiserade på vissa områden. Parlamentet har 20 utskott. Ministrarna från ordförandelandet i Europeiska unionens råd besöker alltid i början av ordförandeskapet utskotten och presenterar ordförandeskapets program. Ministrarnas första utskottsbesök under Finlands ordförandeskap ordnades i juli.