Skip to Content

Suomi edisti kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa ja oikeusvaltiokeskustelua

EU2019FI
Julkaisuajankohta 7.2.2020 13.23
Uutinen

Suomi toimi EU:n neuvoston puheenjohtajana vuoden 2019 jälkipuoliskon. Tehtävänä oli johtaa neuvoston työtä ja edustaa neuvostoa muiden toimielinten suuntaan. Hallituksen kesäkuussa 2019 kaudelle valitsema teema oli ”Kestävä Eurooppa – kestävä tulevaisuus”.

Painopisteitä oli neljä: yhteiset arvot ja oikeusvaltioperiaate EU:n toiminnan kulmakivenä, kilpailukykyinen ja sosiaalisesti eheä EU, EU globaalina ilmastojohtajana sekä kansalaisten kokonaisturvallisuuden takaaminen.

Yhteenveto