Skip to Content

Under sitt EU-ordförandeskap främjade Finland en ambitiös klimatpolitik och rättsstatsdebatt

EU2019FI
Utgivningsdatum 7.2.2020 13.23 | Publicerad på svenska 7.2.2020 kl. 15.18
Nyhet

Finland var ordförande i Europeiska unionens råd under den senare hälften av 2019 och hade till uppgift att leda rådets arbete och företräda rådet gentemot EU:s andra institutioner. I juni 2019 valde Finlands regering ”Ett hållbart Europa – en hållbar framtid” som tema för ordförandeskapet.

Ordförandeskapet hade följande fyra prioriteringar: gemensamma värden och rättsstatsprincipen som hörnsten i EU:s verksamhet, ett konkurrenskraftigt EU med social inkludering, EU som global klimatledare samt säkerställande av medborgarnas övergripande säkerhet.

Sammanfattning