Skip to Content

Suomi kompensoi EU-puheenjohtajakauden lentopäästöt

EU2019FIympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 27.6.2019 18.04
Tiedote

Suomi kompensoi EU-puheenjohtajakauden kokouksien lentoliikennepäästöt rahoittamalla hankkeita, jotka vähentävät kasvihuonekaasupäästöjä ja samalla edistävät kestävän kehityksen tavoitteita. Kompensointi on konkreettinen ilmastoteko ja osa puheenjohtajakauden kestäviä kokousjärjestelyitä. Sen taustalla on tarve vastata ilmastonmuutokseen.

Päästöjen kompensointiin eli hyvitykseen käytettävä summa on noin puoli miljoonaa euroa. Suomen hallitus päätti suunnata kompensointiin rahat, jotka oli alun perin varattu puheenjohtajakauden perinteisiin tavaralahjoihin.

”Ilmastonmuutos haastaa meidät kaikki muuttamaan toimintatapojamme. Konkreettisella ilmastoteolla eli kompensoimalla EU-puheenjohtajakauden päästöt haluamme kiinnittää huomiota kokoustamisen ilmastovaikutuksiin ja uudistaa perinteisiä tapoja”, pääministeri Antti Rinne sanoo.

”Päästöjä on vähennettävä kaikkialla. Tähtäämme omilla kokousjärjestelyillämme siihen, että ylipäätään lennetään vähemmän. Silloin kun lentäminen on välttämätöntä, kompensoimme päästöt niin, että päästövähennykset ovat todellisia, pysyviä ja edistävät kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista”, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen toteaa.

Hankkeet vähentävät päästöjä ja edistävät kestävää kehitystä ympäri maailmaa

Rahoitettavalla neljällä hankkeella on mitattu, kasvihuonekaasupäästöjä vähentävä vaikutus. Hankkeet hillitsevät ilmastonmuutosta ja edistävät paikallisten yhteisöjen hyvinvointia ja terveyttä. Lisäksi ne tukevat YK:n kestävän kehityksen tavoitteita ja Suomen kehityspolitiikan painopisteitä.

Hondurasissa rahoitetaan hanketta, jonka avulla otetaan käyttöön tehokkaampia liesiä kotitalouksissa ja pienyrityksissä. Liesien avulla polttopuut palavat puhtaammin ja tehokkaammin, mikä parantaa sisäilman laatua ja toisaalta vähentää paikallisen metsän hakkuita polttopuiksi. Vietnamissa toteutettu hanke vähentää kunnallisen jätteen käsittelyn metaanipäästöjä ja edistää kiertotaloutta. Hankkeen ansiosta jäte erotellaan, muovijäte kierrätetään ja orgaanisesta jätteestä tehdään ympäristöystävällistä lannoitetta.

Ugandassa rahoitettavan hankkeen tavoitteena on tuottaa puhdasta juomavettä ilman keittämistä. Tämä edistää paikallisten asukkaiden terveyttä ja vähentää metsien katoa. Laosissa vesivoimahankkeella tuotetaan puhdasta, uusiutuvaa energiaa. Kasvihuonekaasut vähenevät, kun vesivoimalla korvataan osa fossiilisesta energiasta sähköverkossa. Projekti luo myös työpaikkoja paikallisille asukkaille ja edistää elinkeinojen kehitystä.

Hankkeiden taustalla kansainväliset laatustandardit ja hyvät käytännöt

Päästöjen kompensointi tapahtuu hankkimalla ja mitätöimällä niin sanottuja Gold Standard CER -yksiköitä eli sertifioituja päästövähenemiä, joita hankkeet tuottavat. Yksiköt ovat sekä YK:n ilmastosopimuksen puhtaan kehityksen mekanismin sekä kansalaisjärjestöjen perustaman Gold Standardin mukaisia. Yksiköiden mitätöinti päästörekisterissä takaa, ettei niitä käytetä useampaan kertaan.

Lentopäästöjä puheenjohtajakaudella arvioidaan syntyvän 18 000 hiilidioksiditonnia. Yhden CER-yksikön mitätöiminen kompensoi yhtä hiilidioksiditonnia vastaavan määrän päästöjä. Päästöjen kompensointiin varatulla budjetilla ostetaan 130 000 Gold Standard CER -yksikköä.

”Tarkkojen päästöjen arvioiminen on haastavaa, minkä vuoksi ylikompensoimme päästöt. Seuraamme päästöjen määrää ja päivitämme arviota kauden aikana”, toteaa EU-puheenjohtajuussihteeristön päällikkö Anja Laisi

Päästöjen kompensointi on valmisteltu asiantuntijaryhmässä, joka koostuu valtioneuvoston kanslian, ulkoministeriön, ympäristöministeriön, Suomen ympäristökeskuksen ja Sitran edustajista. Hankkeiden tuottamat yksiköt ostetaan South Pole -yritykseltä, joka on kansainvälisesti tunnettu toimija alalla.

Lisätiedot:

EU-puheenjohtajuussihteeristön päällikkö Anja Laisi, valtioneuvoston kanslia, p. 0295 160 424
hallitussihteeri Karoliina Anttonen, ympäristöministeriö, puh. 0295 250 065