Skip to Content

Suomi kutsuu EU:n kilpailukykyministerit keskustelemaan kestävästä kasvusta

EU2019FI
Julkaisuajankohta 19.6.2019 10.13
Tiedote

EU:n kilpailukykyministerit kokoontuvat Helsinkiin 4.–5. heinäkuuta 2019. Ministerit keskustelevat siitä, miten EU voi tulevaisuudessa luoda kestävää kasvua, kilpailukykyä ja hyvinvointia. Kyseessä on Suomen EU-puheenjohtajakauden ensimmäinen epävirallinen ministerikokous.

Kestävä kasvu on valittu kokouksen teemaksi, sillä digitalisaatio, nopea teknologinen kehitys, kansainvälinen kilpailu ja ilmastonmuutos haastavat EU:ta. EU-tasolla on mietittävä uusia keinoja, joilla voidaan luoda taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää kasvua.

Kokoukseen osallistuvien EU-ministereiden lisäksi paikalla ovat tutkimuksesta, tieteestä ja innovoinnista vastaava komissaari Carlos Moedas ja sisämarkkinoista, teollisuudesta, yrittäjyydestä ja pk-yrityksistä vastaava komissaari Elżbieta Bieńkowska sekä tutkimus- ja yritysmaailman eturivin edustajia. Tavoitteena on esitellä poliittisille päättäjille yritysten kokemuksia ja viimeisintä tutkimustietoa.

Tutkimus ja innovaatiot muodostavat kasvun perustan

Torstaina 4. heinäkuuta Helsingissä kokoontuvat EU-maiden tutkimuksesta vastaavat ministerit. Ministereillä on kaksi eri istuntoa, joiden aiheina ovat tutkimus ja innovaatiot kestävän kasvun vauhdittajina sekä EU:n tutkimuksen ja innovoinnin Horisontti Eurooppa -puiteohjelma strategisena välineenä. Lounaskeskustelun aiheena on eurooppalaisen huippututkimuksen ja innovaatioiden muuttaminen menestyväksi liiketoiminnaksi.

Ministereiden keskustelua alustavat Lundin yliopiston professori Sylvia Schwaag Serger, Vaisala Oyj:n toimitusjohtaja Kjell Forsén, ICEYE Oy:n strategiajohtaja ja perustaja Pekka Laurila ja professori Mariana Mazzucato Institute for Innovation and Public Purpose, University College Londonista.

Sisämarkkinat, digitaalitalous ja teollisuuspolitiikka kytkeytyvät yhteen

Perjantaina 5. heinäkuuta kokoontuvat sisämarkkinoista, teollisuudesta ja kilpailukyvystä vastaavat ministerit. Ministereillä on kaksi istuntoa, joiden aiheina ovat sisämarkkinoiden, digitaalitalouden ja teollisuuspolitiikan muodostama kokonaisuus sekä kilpailukykyinen ja hiilineutraali Eurooppa.

Ministereiden keskusteluja taustoittavat eri alojen yritysten johtajat. Puhujia ovat toimitusjohtaja Henrik Ehrnrooth KONE Oyj:stä, kaupallinen johtaja Per Allmer Bombardier Transportationista, toimitusjohtaja ja perustaja Suvi Haimi Sulapac Oy:sta, Siemens AG:n johtokunnan jäsen Michael Sen ja Fortum Oyj:n toimitusjohtaja Pekka Lundmark.

Osa kokouksen ohjelmasta näytetään suorana verkkolähetyksenä puheenjohtajakauden verkkosivuilla.

Ministerit Katri Kulmuni ja Timo Harakka toivottavat kollegansa tervetulleiksi Helsinkiin

Suomen kolmas EU-puheenjohtajuus alkaa heinäkuussa

Suomi on Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajana 1.7.–31.12.2019. Suomi toimii puheenjohtajana sekä Brysselissä ja Luxemburgissa pidettävissä neuvoston virallisissa kokouksissa että Suomessa pidettävissä epävirallisissa ministerikokouksissa. Suomi järjestää kaudellaan kuusi epävirallista ministerikokousta sekä useita virkamiestason kokouksia Helsingissä Finlandia-talossa. Puheenjohtajamaa voi korostaa tiettyjen teemojen tärkeyttä nostamalla ne keskusteluun epävirallisissa kokouksissa.

Puheenjohtaja vie eteenpäin EU:n lainsäädäntötyötä ja politiikka-aloitteita neuvostossa sekä huolehtii EU-asioiden käsittelyn jatkuvuudesta. Puheenjohtaja edustaa neuvostoa suhteissa muihin EU:n toimielimiin, erityisesti Euroopan parlamenttiin ja komissioon.

Helsingin epävirallisia ministerikokouksia seuraamaan haluavien median edustajien on akkreditoiduttava viimeistään kaksi viikkoa ennen kokouksen alkua. Epäviralliseen kilpailukykyministerikokoukseen akkreditoituminen päättyy torstaina 20.6. klo 16.00 Suomen aikaa (EET).

Lisätiedot:

johtaja Janne Känkänen (EU- ja kansainväliset asiat), työ- ja elinkeinoministeriö, p. 029 506 4200, Twitter @janne_kankanen
viestintäasiantuntija Anniina Lehtonen, työ- ja elinkeinoministeriö, p. 050 476 3736, Twitter @AnniinaLeh