Skip to Content

EU:s konkurrenskraftsministrar inbjuds av Finland att diskutera hållbar tillväxt

EU2019FI
Utgivningsdatum 19.6.2019 10.13
Pressmeddelande

EU:s konkurrenskraftsministrar samlas i Helsingfors den 4–5 juli 2019. Ministrarna kommer att diskutera hur EU i framtiden kan skapa hållbar tillväxt, konkurrenskraft och välfärd. Mötet är det första informella ministermötet under Finlands EU-ordförandeskap.

Hållbar tillväxt har valts till mötestema, eftersom digitaliseringen, den snabba tekniska utvecklingen, den internationella konkurrensen och klimatförändringarna medför utmaningar för EU. På EU-nivå måste det hittas nya sätt att skapa ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tillväxt.

På plats är utöver de EU-ministrar som deltar i mötet Carlos Moedas, kommissionär med ansvar för forskning, vetenskap och innovation, och Elżbieta Bieńkowska, kommissionär med ansvar för den inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och stora företag, samt prominenta företrädare för forsknings- och företagsvärlden. Målet är att presentera företagserfarenheter och de senaste forskningsrönen för de politiska beslutsfattarna.

Forskning och innovation utgör tillväxtgrunden

Torsdagen den 4 juli samlas EU-ländernas ministrar med ansvar för forskning i Helsingfors. Ministrarna har två olika sammanträden. Temat för det första är forskning och innovation som påskyndare av hållbar tillväxt, och temat för det andra EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horisont Europa, som strategiskt verktyg. Vid lunchen diskuteras hur europeisk spetsforskning och innovationer blir framgångsrik affärsverksamhet.

Ministrarnas diskussion öppnas av professor Sylvia Schwaag Serger från Lunds universitet, verkställande direktör Kjell Forsén från Vaisala Oyj, strategidirektör och grundare Pekka Laurila från ICEYE Oy och professor Mariana Mazzucato från Institute for Innovation and Public Purpose, University College London.

Inre marknaden, digital ekonomi och industripolitik kopplas samman

Fredagen den 5 juli samlas ministrarna med ansvar för den inre marknaden, industri och konkurrenskraft. Ministrarna har två sammanträden. Temat för det första är den helhet som den inre marknaden, digital ekonomi och industripolitik utgör och temat för det andra ett konkurrenskraftigt och klimatneutralt Europa.

Bakgrundsfakta för ministrarnas diskussioner ges av olika branschers företagsdirektörer. Talare är verkställande direktör Henrik Ehrnrooth från KONE Oyj, kommersiell direktör Per Allmer från Bombardier Transportation, verkställande direktör och grundare Suvi Haimi från Sulapac Oy, styrelseledamot Michael Sen från Siemens AG och verkställande direktör Pekka Lundmark från Fortum Abp.

En del av mötet direktsänds på ordförandeskapets webbplats eu2019.fi.

Finlands tredje EU-ordförandeskap inleds i juli

Finland är ordförande i Europeiska unionens råd 1.7–31.12.2019 och ordförande både för rådets formella möten i Bryssel och Luxemburg och för de informella ministermötena i Finland. Finland ordnar under sitt ordförandeskap sex informella ministermöten och flera möten på tjänstemannanivå i Finlandiahuset i Helsingfors. Ordförandeskapslandet kan dock framhäva vikten av vissa teman genom att lyfta upp dem till diskussion vid de informella mötena.

EU:s lagstiftningsarbete och politikinitiativ förs framåt i rådet av ordföranden, som ser till att det finns kontinuitet i behandlingen av EU-ärenden. Dessutom representerar ordföranden rådet i förbindelserna med övriga EU-institutioner, i synnerhet Europaparlamentet och kommissionen.

De medierepresentanter som vill följa de informella ministermötena i Helsingfors ska ackreditera sig senast två veckor före mötet. Ackrediteringen till det informella mötet mellan konkurrenskraftsministrarna stängs torsdagen den 20 juni kl. 16 finsk tid (EET).

Mer information fås av

Janne Känkänen, direktör, EU-ärenden och internationella frågor, arbets- och näringsministeriet, tfn +358 29 506 4200, Twitter @janne_kankanen
Anniina Lehtonen, kommunikationsexpert, arbets- och näringsministeriet, tfn +358 50 476 3736, Twitter @AnniinaLeh