Skip to Content

Taina Nikula: Talouden uusi suunta – enemmän kiertoa, nuukuutta ja älyä

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 25.10.2019 8.04
Kolumni
Kuva: ympäristöministeriö

Euroopassa etsitään uusia keinoja hillitä ilmastonmuutosta. Kyynikot ovat sanoneet, että nyt ollaan kaivamassa naftaliinista vanhoja reseptejä, ja toisten mielestä on alkamassa iso muutos, joka reivaa taloutta uuteen uskoon. Ympäristö- ja ilmastoministerit toivat omat linjauksensa keskusteluun hyväksymällä lokakuun ympäristöneuvostossa Suomen johdolla valmistellut päätelmät kiertotaloudesta.

Suomesta vauhtia kiertotalouteen

Suomea pidetään kiertotalouden mallimaana – paljolti Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran johdonmukaisen työn ansiosta. Me päätimme viedä keskustelun kiertotalouden edistämisestä EU-pöytiin, sillä osa toimista on syytä tehdä EU-tasolla. Lisäksi keskustelu luonnonvarojen kestävästä käytöstä tai muovin haittojen vähentämisestä vaativat globaaleja avauksia ja sopimuksia.

Aloitimme keväällä keskustelun Euroopan seuraavista askelista. EU:n kiertotalouden toimenpideohjelma vuodelta 2015 oli alkua, ja se vei eteenpäin kunnianhimoista jätepolitiikkaa sekä keinoja välttää, vähentää ja korvata muoveja. Me ja monet muutkin olimme sitä mieltä, että tämä ei riitä.

Kiertotalous tarjoaa ratkaisuja kestävyyskriisiin

Skenaariot puhuvat puolestaan. Kiertotalous tarjoaa ratkaisuja sekä ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi että luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. Kiertotalouden toimenpitein voitaisiin vähentää Euroopassa teollisuuden hiilidioksidipäästöjä noin puolella vuoteen 2050 mennessä. Luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi tarvitaan paitsi luonnonvarojen parempaa huushollaamista myös luontopohjaisia ratkaisuja.

Mikä sitten on kiertotalouden logiikka?

  • Resurssit ovat meillä lainassa, joten niitä pitää käyttää viisaasti. 
  • Tavaroiden käyttöikää tulee pidentää merkittävästi, ja käytöstä poistetuille resursseille keksiä uusia käyttötapoja.
  • Palvelukonsepteilla, digitalisaatiolla ja jakamisella helpotetaan arkipäivää ilman, että kaikkea tarvitsee omistaa.
  • Ekologisen tuotesuunnittelun näkökulma, joka on tuttu energiaa käyttävistä laitteista, pitäisi olla tulevaisuudessa valtavirtaa keskeisissä tuotteissa.
  • Luonnonvaroilla ja materiaaleilla on myös hintansa, ja taloudellisten ohjauskeinojen käytöllä voidaan hillitä ylikulutusta sekä korvata arvokkaampia tai ympäristön kannalta haitallisempia materiaaleja toisilla.

Tarvitaan pitkän tähtäimen kiertotalousstrategia

Näistä tavoitteista keskusteltiin heinäkuun epävirallisessa ympäristöministerikokouksessa ja keskusteluista leivottiin neuvoston päätelmät kiertotaloudesta (More circularity – transition to a sustainable society). Ne hyväksyttiin ympäristöministerineuvostossa 4. lokakuuta.

Ympäristöministerit suosittavat laatimaan pitkän tähtäimen kiertotalousstrategian systeemisen muutoksen aikaansaamiseksi. Muutosta vauhdittamaan tarvitaan niin lainsäädäntöä, rahoitusta kuin myös eri sektoreiden ja toimialojen uusia avauksia ja liiketoimintamalleja, joilla vähennetään materiaalien käyttöä ja pidetään materiaalit käytössä mahdollisimman pitkään.Tärkeää olisi pidentää tuotteiden käyttöikää esimerkiksi huoltamalla ja korjaamalla sekä lisäämällä uudelleenkäyttöä ja lopulta kierrättää materiaalit uusiin tuotteisiin. Kuluttaa tulisi harkiten ja älykkäästi.  

Keskeiset sektorit syyniin ja Euroopasta ensimmäinen hiilineutraali maanosa

Yksi ympäristöministereiden jakama ajatus on laatia keskeisille sektoreille strategiat, joissa muovistrategian tapaan määritellään toimia koko ketjun kestävyyden parantamiseksi. Uusia toimia tarvitaan erityisesti rakentamiseen, tekstiileihin, liikkumiseen, ruokaan ja elektroniikkaan liittyville aloille. Esimerkiksi tekstiilisektorin materiaaleista valtaosa on neitseellisiä raaka-aineita, joista vain murto-osa päätyy tällä hetkellä kierrätykseen. Koko sektorin ilmastovaikutukset ovat suuremmat kuin lentämisen ja laivaliikenteen päästöt yhteensä. Rakentamiseen puolestaan käytetään puolet maailman raaka-aineista, 35 % kasvihuonekaasupäästöistä aiheutuu rakennetusta ympäristöstä ja 30 % kaikesta jätteestä syntyy rakennusalalta. Kiertotaloudella voitaisiin huomattavasti vähentää hukkaa ja päästöjä sekä edistää kestäviä ratkaisuja.

Ympäristöministereiden linjaukset sopivat hyvin komission tulevan puheenjohtajan Ursula von der Leyenin suunnitelmaan tehdä Euroopasta ensimmäinen hiilineutraali maanosa. Suunnitelman toteuttamiseksi von der Leyen on ilmoittanut komission valmistelevan ensimmäisten sadan päivän aikana toimintasuunnitelman, ns. Euroopan Vihreän sopimuksen (European Green deal), johon kuulunee myös kiertotalouden toimintaohjelma.

Taina Nikula, neuvotteleva virkamies, ympäristöministeriö