Skip to Content

Tulevan Erasmus+ -ohjelmakauden 2021–2027 neuvottelut etenivät Suomen kaudella

EU2019FI
Julkaisuajankohta 18.12.2019 11.33
Uutinen
Kuva: Jaakko Ranta, valtioneuvoston kanslia

Yksi Suomen EU-puheenjohtajakauden koulutussektorin painopisteistä on ollut Erasmus+ -ohjelman tehostaminen. Ohjelman seuraavaa rahoituskautta (2021–2027) koskevasta asetusehdotuksesta neuvoteltiin Suomen johdolla syksyllä. Uusi ohjelma jatkaa nykyisellä nimellään Erasmus+.

”Suomi on tyytyväinen lopputulokseen. Saavutimme sen, mikä komission uudistuessa ja rahoituskokonaisuuden ollessa avoinna, oli mahdollista saavuttaa. Samalla pystyimme jättämään seuraavalle puheenjohtajamaalle Kroatialle hyvät lähtökohdat jatkoneuvotteluihin”, toteaa neuvotteluja vetänyt erityisasiantuntija Johanna Koponen Suomen EU-edustustosta Brysselistä.

Uudesta ohjelmasta tulee nykyistä osallistavampi

Neuvotteluissa sovittiin, että asetukseen tulee oma ohjelman osallistavuutta käsittelevä luku ja heikommassa asemassa olevien henkilöiden osallistumismahdollisuuksia parannetaan.
Kunkin maan tulee tehdä suunnitelma, miten rohkaistaan sellaisten henkilöiden osallistumista, joilla on eri syistä vaikeuksia osallistua.  Tässä voidaan käyttää erilaisia keinoja: tiedottamista, neuvontaa, vertaistukea tai tarvittaessa antaa myös taloudellista lisätukea. Kansallisesti voidaan päättää toimenpiteistä ja siitä, mihin kohderyhmiin niitä erityisesti kohdistetaan.

Nykyisin Erasmus+ -ohjelma kattaa kaikki koulutusasteet varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen, nuorisotyöhön ja urheiluun. Ohjelma muun muassa rahoittaa yli 20 000 ulkomaanjaksoa vuodessa ja on tärkein kansainvälistä toimintaa rahoittava ohjelma koko Euroopassa. Nuorten ja opiskelijoiden lisäksi ohjelma tukee myös opettajien, kouluttajien tai nuorisotyöntekijöiden kansainvälistä yhteistytä ja erilaisia yhteistyöhankkeita.

Perinteiset ulkomaanjaksot ja kansainvälinen yhteistyö säilyvät ohjelman kulmakivinä

Samalla neuvotteluissa asetusta selkeytettiin niin, että ohjelma antaa jatkossa lisää mahdollisuuksia virtuaaliseen yhteistyöhön ja virtuaaliseen oppimiseen. Virtuaalinen yhteistyö tarjoaa lisääntyviä mahdollisuuksia saada kansainvälistä kokemusta myös sellaisille henkilöille jotka eivät eri syistä voi lähteä ulkomaanjaksolle toiseen maahan.

Osa ohjelmaan liittyvistä kysymyksistä jäi avoimeksi ja seuraaville puheenjohtajamaille. Näitä ovat muun muassa budjetti, ohjelman hallintomalli ja ohjelmaan tulevat uudet toiminnot. Ohjelmamaiden ulkopuolisten ns. kolmansien maiden osallistumista koskevat artiklat odottavat lisätietoja brexitistä.