Menu

Yhteinen maatalouspolitiikka maatalous- ja kalastusneuvoston aiheena

EU2019FI 15.7.2019 22.40
Uutinen
Kuva: Euroopan unioni.

EU:n maatalousministerit vaihtoivat näkemyksiä EU:n yhteisestä maatalouspolitiikasta vuoden 2020 jälkeen sekä sen ympäristö- ja ilmastonäkökohdista maatalous- ja kalastusneuvostossa 15. heinäkuuta Brysselissä. Kokouksen puheenjohtajana toimii maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Lisäksi ministereille esiteltiin Suomen EU-puheenjohtajakauden prioriteetit ja työohjelma maatalous- ja kalastusalalla. Lisäksi esillä oli sokeria käsittelevän korkean tason työryhmä.

Elintarvikkeiden ja puhtaan veden kuten myös kestävän maa- ja metsätalouden strateginen ja taloudellinen arvo on kasvamassa. Edistämme yhteistä maatalouspolitiikkaa, jossa otetaan paremmin huomioon ympäristönsuojelu ja ilmastonmuutos elintarviketurvaa unohtamatta. 
- Jari Leppä, Suomen maa- ja metsätalousministeri ja neuvoston puheenjohtaja

Lisätietoja

Jari Leppä