Hyppää sisältöön

Avoimuus

Euroopan unionin avoimuuden lisääminen on Suomen pitkäaikainen tavoite. Aktiivisella ja selkeällä viestinnällä ja päätöksenteon avoimuuden lisäämisellä voidaan tuoda EU:ta lähemmäs kansalaisia, vahvistaa demokratiaa ja tukea disinformaation torjuntaa.

Eurooppa-neuvoston kesäkuussa hyväksymän strategisen ohjelman 2019–2024 mukaisesti toimielimet noudattavat EU:n perussopimuksissa vahvistettua avoimuuden periaatetta ja arvioivat uudelleen työskentelytapojaan.

Suomen EU-puheenjohtajakauden tavoitteena on kehittää neuvoston työskentelytapoja avoimuuden lisäämiseksi. Tavoitteena on myös vahvistaa paremman sääntelyn periaatteiden toteutumista ja edistää digitaalisten työvälineiden hyödyntämistä.

Lisätään lainsäädäntöasioiden avoimuutta

Suomi vie puheenjohtajakaudellaan eteenpäin työtä neuvoston lainsäädäntöasiakirjojen avoimuuden lisäämiseksi. Toimielinten välisiin trilogineuvotteluihin liittyvien asiakirjojen avoimuudessa tarvitaan yhteistyötä myös Euroopan parlamentin ja Euroopan komission kanssa.

Enemmän julkisia keskusteluja neuvostoon

Neuvoston kokouksissa lainsäädäntöasiat käsitellään aina julkisina. Suomen puheenjohtajakaudella järjestettävissä neuvoston kokouksissa on lisätty julkisten keskustelujen määrää myös muista kuin lainsäädäntöasioista.

Suomi on ensimmäinen puheenjohtajamaa, joka alkaa toteuttaa uutta vuosien 2019–2024 strategista ohjelmaa neuvoston työssä. Tähän liittyen neuvoston eri kokoonpanoissa keskustellaan siitä, miten EU:n toimintaa eri sektoreilla tulisi kehittää tulevina vuosina. On tärkeää, että kansalaiset pystyvät seuraamaan näitä keskusteluja. Sen vuoksi ne on perusteltua järjestää julkisina.

Europe by Satellite aikataulut

EU:n avoimuuden kehittäminen tulevaisuudessa

Euroopan parlamentin ja Euroopan komission vaihtuminen tarjoaa mahdollisuuden yhteiseen keskusteluun siitä, millä konkreettisilla keinoilla unionin avoimuutta voitaisiin lisätä tulevalla lainsäädäntökaudella. Suomi järjesti aiheesta kaikille avoimen asiantuntijaseminaarin Brysselissä tiistaina 24. syyskuuta.

Avoin, aktiivinen ja selkeä viestintä

Suomen puheenjohtajuusviestinnän tavoitteena on, että viestintä on avointa, asiantuntevaa, luotettavaa ja nopeaa.

Viestintä huolehtii kansalaisten, median ja sidosryhmien oikeudesta saada tietoa julkisten asioiden valmistelusta ja päätöksistä. Ratkaisuista, niiden perusteista sekä päätöksentekoprosessista viestitään avoimesti. Koko valtioneuvosto viestii.

Puheenjohtajakauden kanavat ovat helppokäyttöisiä ja monikielisiä, ja ne on suunniteltu asiakaslähtöisesti. Verkkopalvelut ovat saavutettavia eli kaikkien käytettävissä. Viestinnässä kiinnitetään erityistä huomiota selkeään yleiskieleen.

Läpinäkyvyyttä poliittiseen päätöksentekoon kohdistuvaan vaikuttamiseen

Suomen pysyvä EU-edustusto julkaisee tiedot pysyvän edustajan ja hänen sijaisensa tapaamisista edunvalvontaorganisaatioiden eli lobbareiden kanssa ja edellyttää edunvalvontaorganisaatioilta rekisteröitymistä EU:n avoimuusrekisteriin.

EU-edustuston avoimuusrekisteri

Puheenjohtajakauden aikana julkaistaan myös tiedot ministereiden EU-asioita koskevista tapaamisista edunvalvontaorganisaatioiden kanssa.

Lisätietoa

Puheenjohtajan raportti avoimuudesta ja läpinäkyvyydestä 18.12.2019

Openness and transparency at the European Council and the Council of the European Union