Valikko

Suomi kompensoi EU-puheenjohtajakauden lentopäästöt

Suomi kompensoi EU-puheenjohtajakauden kokouksien lentoliikennepäästöt rahoittamalla hankkeita, jotka vähentävät kasvihuonekaasupäästöjä ja samalla edistävät kestävän kehityksen tavoitteita. Kompensointi on konkreettinen ilmastoteko ja osa puheenjohtajakauden kestäviä kokousjärjestelyitä. Sen taustalla on tarve vastata ilmastonmuutokseen ja kiinnittää huomiota kokoustamisen ilmastovaikutuksiin.

Päästöjen kompensointiin eli hyvitykseen käytettävä summa on noin puoli miljoonaa euroa.  Suomen hallitus päätti suunnata kompensointiin rahat, jotka oli alun perin varattu perinteisiin tavaralahjoihin.

Hankkeet vähentävät päästöjä ympäri maailmaa

Rahoitettavalla neljällä hankkeella on mitattu kasvihuonekaasupäästöjä vähentävä vaikutus. Ne tuottavat sertifioituja päästövähenemiä, jotka ovat sekä YK:n ilmastosopimuksen puhtaan kehityksen mekanismin sekä Gold Standardin mukaisia. Lisäksi ne tukevat YK:n kestävän kehityksen tavoitteita ja Suomen kehityspolitiikan painopisteitä. Hankkeet hillitsevät ilmastonmuutosta ja edistävät paikallisten yhteisöjen hyvinvointia ja terveyttä.

Tehokkaammat liedet palavat puhtaammin

Hondurasissa hankkeella tuetaan tehokkaiden liesien käyttöönottoa. Hanke auttaa kotitalouksia ja pienyrityksiä siirtymään perinteisistä liesistä tehokkaampien ja vähemmän saastuttavien liesien käyttöön. Tämä vähentää metsien hakkuuta sekä parantaa sisäilmaa. Lisäksi naisten ja lasten ei enää tarvitse käyttää niin paljon aikaa puun keräämiseen, ja lapset voivat esimerkiksi käydä enemmän koulua.

Hanke on jakanut yli 160 000 uutta liettä, ja se vähentää 42 222 tonnia hiilidioksidia vuodessa.

South Polen esite

CDM-rekisteri

Gold standard -rekisteri 

Veden puhdistus kloorilla vähentää päästöjä

Hanke asentaa Ugandassa paikallisyhteisölle laitteita, joilla juomavesi voidaan puhdistaa kloorilla. Vettä ei tarvitse enää keittää, mikä vähentää metsien hakkuuta, polttopuun keräämiseen käytettyä aikaa ja parantaa sisäilman laatua. Veden puhdistus kloorilla vähentää tehokkaasti viruksia ja saastuneen veden levittämiä tauteja.  

Tähän mennessä hanke on mahdollistanut jo 300 000 ihmiselle puhtaan juomaveden.  Se on asennuttanut 1150 vedenpuhdistuslaitetta ja kouluttanut yhteisöjä vaaroista, joita saastunut vesi aiheuttaa terveydelle.  Hanke vähentää 58 000 tonnia hiilidioksidipäästöjä vuodessa. 

South Polen esite

CDM-rekisteri 

Gold standard -rekisteri 

Vesivoima tuottaa puhdasta energiaa

Laosissa vesivoimahankkeella tuotetaan puhdasta energiaa, vähennetään päästöjä ja tuetaan paikallista taloutta. Vesivoimalla korvataan sähköä, joka tuotettaisiin muuten fossiilisia polttoaineita polttamalla. Näin kasvihuonekaasupäästöt vähenevät. Hanke on myös luonut töitä paikallisille, rakennuttanut asukkaiden toiveesta temppelin ja parantanut paikallisväestön vedensaantia.

Hanke tuottaa 83 000 megawattituntia puhdasta energiaa ja vähentää arviolta 46 438 tonnia hiilidioksidipäästöjä vuodessa.

South Polen esite

CDM-rekisteri 

Gold standard -rekisteri 

Jätteen käsittely vähentää metaanipäästöjä

Vietnamissa hanke pyörittää jätteenkäsittelylaitosta, jossa kunnallinen jäte käsitellään, muovijäte kierrätetään ja orgaanisesta jätteestä tehdään kompensoinnin avulla lannoitetta paikallisille viljelijöille. Tämä vähentää metaanipäästöjä ilmakehästä, kun jätteillä ei vain täytetä kaatopaikkoja. Metaani on hiilidioksidia huomattavasti vahvempi kasvihuonekaasu, joten sen vähentämisellä on suuri vaikutus ilmastonmuutoksen hillintään.

Vuodessa laitos käsittelee 53 568 tonnia jätettä ja vähentää 181 492 tonnia hiilidioksidiekvivalenttipäästöjä vuodessa.

South Polen esite

CDM-rekisteri 

Gold standard -rekisteri

Hankkeiden taustalla kansainväliset laatustandardit

Päästöjen kompensointi tapahtuu hankkimalla ja mitätöimällä niin sanottuja Gold Standard CER -päästövähennysyksikköjä, joita hankkeet tuottavat. Yksiköt ovat läpäisseet kaksi kansainvälistä laatustandardia.

Hankkeen kestävän kehityksen vaikutukset on todennettu kansalaisjärjestöjen perustamassa Gold Standardissa. CER-yksikön eli sertifioidun päästövähenemän (Certified Emission Reduction) ilmastovaikutus on todennettu YK:n ilmastopuitesopimuksen alaisen Kioton pöytäkirjan puhtaan kehityksen mekanismissa (Clean Development Mechanism, CDM).

Yksiköt voidaan mitätöidä läpinäkyvästi kansainvälisessä tai kansallisessa päästörekisterissä, mikä estää saman yksikön käyttämisen useampaan kertaan.

Lentojen päästöt ylikompensoidaan

Lentopäästöjä puheenjohtajakaudella arvioidaan syntyvän 18 000 hiilidioksiditonnia. Yhden CER-yksikön mitätöiminen kompensoi yhtä hiilidioksiditonnia vastaavan määrän päästöjä. Päästöjen kompensointiin varatulla budjetilla ostetaan 130 000 Gold Standard CER -yksikköä. Tarkkojen päästöjen arvioiminen on haastavaa, minkä vuoksi päästöt ylikompensoidaan.

Päästöjen kompensointi on valmisteltu asiantuntijaryhmässä, joka koostuu valtioneuvoston kanslian, ulkoministeriön, ympäristöministeriön, Suomen ympäristökeskuksen ja Sitran edustajista. Hankkeiden tuottamat yksiköt ostetaan South Pole -yritykseltä, joka on kansainvälisesti tunnettu toimija alalla.

Usein kysyttyjä kysymyksiä