Hyppää sisältöön

EU:n neuvosto

Neuvosto eli ministerineuvosto on Euroopan unionin toimielin, jossa jäsenmaiden hallituksia edustavat jäsenvaltioiden ministerit. Neuvosto kokoontuu aihealueesta riippuen kymmenessä eri kokoonpanossa.

Neuvoston kokoonpanot

Kiertävä puheenjohtajuus

Neuvoston puheenjohtajuus kiertää EU:n jäsenmaiden kesken puolen vuoden välein. Puolivuotiskautensa aikana puheenjohtajamaa johtaa puhetta neuvoston kokouksissa kaikilla tasoilla ja auttaa näin varmistamaan EU:n työn jatkuvuuden neuvostossa.

Puheenjohtajamaan tehtävänä on viedä eteenpäin EU:n lainsäädäntötyötä neuvostossa ja huolehtia EU-asioiden käsittelyn jatkuvuudesta ja yhteistyöstä jäsenmaiden välillä.

Puheenjohtajuutta hoitavat jäsenmaat tekevät tiivistä yhteistyötä kolmen maan ryhmissä eli niin sanotuissa trioissa. Tämänhetkisen puheenjohtajatrion muodostavat Romania, Suomi ja Kroatia.

Trio asettaa pitkän aikavälin tavoitteet ja laatii yhteisen ohjelman, jossa luetellaan asiat ja pääaiheet, joita neuvosto 18 kuukauden aikana käsittelee. Romanian, Suomen ja Kroatian yhdessä laatima trio-ohjelma painottaa muun muassa unionin yhteisiä arvoja, kestävää kasvua sekä ulkoisen toimintakyvyn ja turvallisuuden vahvistamista.

Yhteisen ohjelman pohjalta kukin kolmesta maasta laatii oman yksityiskohtaisemman puolivuotisohjelmansa. 

EU:n neuvosto: Mikä on neuvoston puheenjohtajavaltio ja mitkä ovat sen tehtävät?

Romanian, Suomen ja Kroatian trio-ohjelma

Viralliset ja epäviralliset kokoukset

Suomi toimii puheenjohtajana 1.7. - 31.12.2019 sekä Brysselissä ja Luxemburgissa pidettävissä neuvoston virallisissa kokouksissa että Suomessa järjestettävissä epävirallisissa ministerikokouksissa.

Epävirallisten kokousten tarkoituksena on käydä keskustelua ajankohtaisista EU-asioista.

Suomi järjestää kuusi epävirallista ministerikokousta Helsingissä Finlandia-talossa:

  • kilpailukykyministerikokous (COMPET)
  • ympäristöministerikokous (ENVI)
  • oikeus- ja sisäministerikokous (JHA)
  • ulkoministerikokous (Gymnich), johon yhdistetään epävirallinen puolustusministerikokous (FAC)
  • euroryhmä ja valtiovarainministerikokous (ECOFIN) 
  • maatalousministerikokous (AGRIFISH)

EU-puheenjohtajakauden aikana Suomessa järjestetään yhteensä noin 130 kokousta, mukaan lukien hallituksen tapaamiset Euroopan parlamentin puheenjohtajakokouksen ja komission kanssa sekä työryhmä- ja asiantuntijakokouksia.

Usein kysyttyjä kysymyksiä