Hyppää sisältöön

Visuaalinen ilme uudistaa vanhaa

EU2019FI logo

 

Suomen EU-puheenjohtajakauden järjestelyt nojaavat toimivuuteen ja johdonmukaiseen kestävyyteen. Aineettomuus ja monipuolinen digitaalisuus ovat keskiössä myös Suomen EU-puheenjohtajakauden visuaalisessa ilmeessä.

Visuaalinen ilme on luotu kierrättämällä ja uudistamalla vanhaa. Päärooleissa ovat vuoden 2006 puheenjohtajakauden ilmeestä jalostettu tunnuskuvio ja uusi EU2019.FI-logo, jonka puhdaslinjainen muotokieli edustaa johdonmukaista ja kestävää tapaa edistää ja hoitaa asioita. 

Liikkuva tunnuskuvio elävöittää

Tunnuskuvion muodot periytyvät edellisellä puheenjohtajakaudella käytetyn tunnuksen rakenteesta. Kuvion teemat ovat kasvu, yhteenkuuluvuus ja läpinäkyvyys. 

Tunnuskuviota ei näytetä kokonaisena, vaan siitä tehdään erilaisia rajauksia. Rajauksilla sekä vaalean ja tumman tunnuskuvion vuorottelulla saadaan visuaalisesti yhdenmukaisia elementtejä, jotka sopivat eri käyttötilanteisiin.

Tunnuskuviota käytetään liikkuvana aina, kun se on tarkoituksenmukaista. Kuvioanimaatio voi esiintyä sivuroolissa liikkeenä tekstin ja graafisten elementtien taustalla tai pääroolissa voimakkaasti liikkuvana. 

Värimaailmassa korostuu sininen

Värimaailma rakentuu logon kahdesta sinisestä, taustan sinisestä, valkoisesta ja mustasta sekä tunnuskuviosta poimituista lisäväreistä. Typografian, kuvakkeiden ja grafiikan väreinä käytetään ensisijaisesti pääväreistä logon kirkasta ja logon tummaa sinistä sekä valkoista tai mustaa.

Sähköisen ja painetun viestinnän kirjasintyyppi on Azo Sans, joka tukee logon selkeälinjaista muotoilua.

Visuaalisen ilmeen on suunnitellut graafinen suunnittelija Timo Kuoppala, joka suunnitteli myös vuoden 2006 ilmeen.

Graafinen ohjeisto ja logo