Saut au contenu

A Clean and Global North: exploring role of the Arctic and Baltic Sea regions in tackling climate change

Utgivningsdatum 29.11.2019 10.54 | Publicerad på svenska 29.11.2019 kl. 13.14
Nyhet
A Clean and Global North -tapahtumassa tarkastellaan arktisten alueiden ja Itämeren alueen merkitystä ilmastonmuutoksen torjunnassa
Kuva: Kimmo Räisänen, ulkoministeriö

Detta evenemang på hög nivå arrangeras av Finlands ordförandeskap i Europeiska unionens råd, Europeiska kommissionen och Europeiska utrikestjänsten och har som mål att genom dialog stärka hållbart internationellt samarbete i Europas nordliga regioner och att reflektera över både aktuella utmaningar och framtida möjligheter.

Evenemanget samlar deltagare från flera olika länder: ministrar, högre tjänstemän, experter och företrädare för den privata sektorn, det civila samhället och den akademiska världen.

Evenemanget hålls i Finlandiahuset i Helsingfors och kommer att öppnas av statsminister Antti Rinne.

Vi tror att EU kan och måste gå i täten när det gäller att bemöta klimatförändringarna. Jag är övertygad om att vi kan se till att våra ekonomier är hållbara och samtidigt minska riskerna för klimatförändringar. Klimatåtgärder och den cirkulära ekonomin är väsentliga vid omställningen till en miljövänlig framtid med små utsläpp och ett klimatsäkert samhälle. Finlands statsminister Antti Rinne

Det finländska ordförandeskapet har fäst uppmärksamhet vid behovet att höja EU:s profil som global klimatledare genom att utarbeta en långsiktig klimatstrategi med syftet att göra EU klimatneutralt senast 2050.