Saut au contenu

Eeva Raevaara: Tavoitteemme on tasa-arvoinen Eurooppa

EU2019FI
Julkaisuajankohta 5.12.2019 13.58
Kolumni
Kuva: Jarno Kuusinen

Sukupuolten eriarvoisuus useilla elämänalueilla on todellisuutta EU:ssa. Tilastot kertovat sitkeistä sukupuolten palkka- ja eläke-eroista ja naisten miehiä suuremmasta köyhyysriskistä. Yksinhuoltajat ovat taloudellisesti erityisen vaikeassa asemassa.

Lokakuussa neljännen kerran julkaistun Euroopan tasa-arvoinstituutin EIGE:n tasa-arvoindeksin mukaan tasa-arvoiseen Eurooppaan on vielä matkaa: koko EU:n tasa-arvolukema on 67.4, kun 100 kuvaa täydellistä tasa-arvoa.

Suomi on puheenjohtajakaudellaan pitänyt tasa-arvoa esillä

Mutta millainen olisi Eurooppa, jossa sukupuolet ovat taloudellisesti tasa-arvoisia? Miten tätä kohti päästään? Nämä kysymykset ovat olleet esillä Suomen EU-puheenjohtajakaudella.

Teemamme Tasa-arvoiset taloudet – Gender Equal Economies tarkastelee sukupuolten tasa-arvon ja talouden vastavuoroista suhdetta: sukupuolten tasa-arvoa osana kestävää taloudellista kasvua ja toisaalta talouspolitiikan merkitystä tasa-arvon edistäjänä.

Sukupuolten tasa-arvoon liittyvät kysymykset ovat erityisen ajankohtaisia EU:ssa nyt, kun uusi komissio on aloittamassa työtään ja tulevia tasa-arvo- ja talouspolitiikan strategioita valmistellaan. Kyse on samalla kertaa EU:n tasa-arvopolitiikan vahvistamisesta ja tasa-arvopolitiikan ja talouspolitiikan välisen yhteyden tiivistämisestä. Myös EU:n budjetoinnin kehittäminen tasa-arvonäkökulmasta on noussut keskusteluun.

Tarvitsemme politiikkarajat ylittävää yhteistyötä sukupuolten tasa-arvon edistämiseen

Suomi järjesti Europe for Gender Equality? Taking Stock – Taking Action -konferenssin alkusyksystä Helsingissä. Konferenssin pääpuhuja oli YK:n tasa-arvojärjestön johtaja Shahra Razavi. Hän korosti sitä, että toimiva sosiaaliturva ja palvelut ovat kestävän ja osallistavan taloudellisen kasvun edellytyksiä. Lisäksi konferenssissa keskusteltiin tasa-arvotietoisesta budjetoinnista ja eurooppalaisen ohjausjakson mahdollisuudesta lisätä sekä talouskasvua että sukupuolten tasa-arvoa.

Tärkeintä konferenssin antia olivat keskustelut, jotka toivat yhteen muun muassa talousarvio- ja tasa-arvoasiantuntijoita sekä muita toimijoita yli politiikkarajojen. Yhtä mieltä oltiin siitä, että komission uuden puheenjohtajan Ursula von der Leyenin vahva tasa-arvoagenda ja talouspolitiikan tarkastelu kestävän kehityksen tavoitteiden näkökulmasta ovat hyvä pohja sukupuolten tasa-arvon edistämiseen EU:ssa.

Keskustelu sukupuolten tasa-arvosta ja tasa-arvoisista talouksista jatkuu joulukuussa, kun EU-jäsenmaiden ministerit keskustelevat aiheesta työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvostossa. Toivottavasti tulevaisuudessa vuoropuhelua käydään myös yli politiikkarajojen, esimerkiksi TSTK- ja ECOFIN -neuvostojen yhteisenä keskusteluna.

Eeva Raevaara, neuvotteleva virkamies, sosiaali- ja terveysministeriö