Saut au contenu

Anonymisering av domstolsdokument behandlas vid EU-expertseminarium

Justitieministeriet
4.9.2019 10.15
Pressmeddelande
Foto: Kirsty Pargeter, Rodeo

Den 5 september ordnar justitieministeriet ett seminarium om elektronisk behandling av personuppgifter samt anonymisering och pseudonymisering av domstolsavgöranden i Helsingfors. I expertseminariet, som är en del av Finlands EU-ordförandeskap, kommer cirka 70 experter att delta.

Syftet med seminariet är att öka kunskapen och erfarenheterna av sätten att med olika webbapplikationer och program dölja personuppgifter i dokument så att dokumenten kan publiceras i olika syften. Avsikten är också att lyfta fram sätt att använda artificiell intelligens vid döljandet av personuppgifter.

Seminariets tema har nära koppling till projektet Anoppi, som leds av justitieministeriet. I projektet utarbetas elektroniska verktyg för behandling och döljande av personuppgifter i domstolsavgöranden. Vid seminariet presenterar Finland tillämpningar som kommer att användas på försök i domstolarna från och med första hälften av 2020.

Vid seminariet kommer också Frankrike och Österrike att presentera sina nationella projekt för anonymisering och pseudonymisering av uppgifter i dokument. När det gäller EU-institutionerna kommer anonymisering och pseudonymisering av personuppgifter i EU:s officiella tidning, EU-domstolens avgöranden och andra officiella publikationer att behandlas. 

Dessutom kommer möjligheterna till närmare samarbete och till eventuella samarbetsprojekt mellan EU:s medlemsländer att utredas.

Mer information

Aki Hietanen, utvecklingschef, justitieministeriet, tfn +358 295 150 510, aki.hietanen(a)om.fi