EU:s finansministrar samlas i Helsingfors för att diskutera bromsande av klimatförändringarna och finanssektorns förberedelser inför hybridhot

EU2019FIFinansministeriet
12.9.2019 10.26
Nyhet

När EU:s finansministrar samlas till ett informellt ministermöte i Helsingfors den 13–14 september blir effektivisering av de insatser som bromsar klimatförändringarna och förberedelser inför hybridhot centrala teman.

I Helsingfors kommer ministrarna att diskutera hur bromsandet av klimatförändringarna bör främjas inom finansministrarnas ansvarsområden. Ministrarna kommer också att föra en separat diskussion om energibeskattningens roll i bromsandet av klimatförändringarna.

Vid mötet mellan finansministrarna kommer de nya hoten på finansmarknaden samt den politiska dimensionen av motverkandet av hoten att diskuteras. Ministrarna kommer bland annat att diskutera vilka ytterligare insatser som finanssektorns institutioner och myndigheter bör vidta samt om samarbetet mellan olika sektorer bör effektiviseras så att hybridhot beaktas på ett mer övergripande sätt än tidigare.

Vid ministermötet kommer också andra teman att tas upp, bland annat EU:s finanspolitiska regler och vidareutveckling av kapitalmarknadsunionen.

Finansminister Mika Lintilä är mötets ordförande. Fredagen den 13 september deltar också cheferna för centralbankerna i mötet. Samma dag samlas även Eurogruppen i samband med mötet.