Saut au contenu

EU:n ympäristöministerit käsittelivät Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa ja luonnon monimuotoisuutta

EU2019FI
Julkaisuajankohta 19.12.2019 18.30
Uutinen
Kuva: Euroopan unioni

Ympäristöneuvosto keskusteli Brysselissä 19. joulukuuta EU:n ympäristö- ja ilmastopolitiikan painotuksista tulevina vuosina. Lisäksi ministerit linjasivat päätelmissään siitä, kuinka maailmanlaajuinen luonnon köyhtyminen pysäytetään.

Kokouksen puheenjohtajana toimi ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen.

Ympäristöneuvosto oli ensimmäinen neuvostokokoonpano, jolle Euroopan komissio esittelee 11.12. julkaisemaansa Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa eli ns. Green Dealiä. Vihreän kehityksen ohjelma on komission ehdotus toimista EU:n talouden uudistamiseksi ja kestävyyskriisiin ratkaisemiseksi.

Neuvosto hyväksyi päätelmät luonnon köyhtymisen pysäyttämisestä

Kokouksen toinen pääteema oli luonnon monimuotoisuuden turvaaminen. Neuvosto hyväksyi päätelmät luonnon köyhtymisen nujertamisesta vuodesta 2020 eteenpäin. Päätelmissä korostetaan tarvetta kiireellisiin toimiin suojella ja ennallistaa luonnon monimuotoisuutta sekä edistää luontopohjaisia ratkaisuja. Niissä myös korostetaan riittävän rahoituksen merkitystä tavoitteiden saavuttamiseksi.

Neuvoston päätelmät ovat jäsenmaiden viesti yhtäältä Euroopan komissiolle, joka valmistelee uutta luonnon monimuotoisuustrategiaa osana Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa ja toisaalta kansainväliselle yhteisölle, jonka on määrä ensi vuonna sopia uusista ns. post 2020-tavoitteista luonnon köyhtymisen pysäyttämiseksi.

Lisätietoja

Krista Mikkonen