Saut au contenu

EU:s miljöministrar behandlade både den europeiska gröna given och den biologiska mångfalden

EU2019FI
Utgivningsdatum 19.12.2019 18.30
Nyhet
Foto: Europeiska unionen

Vid miljörådets möte den 19 december i Bryssel diskuterade ministrarna prioriteringarna i EU:s miljö- och klimatpolitik under de kommande åren. Dessutom drog ministrarna i sina slutsatser upp riktlinjer för hur den globala förlusten av biologisk mångfald ska stoppas.

Ordförande för mötet var miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Miljörådet var den första rådskonstellationen för vilken Europeiska kommissionen presenterade den europeiska gröna given (Green Deal), som publicerades den 11 december. Den europeiska gröna given är kommissionens förslag till åtgärder som ska bidra till att ställa om EU:s ekonomi och lösa hållbarhetskrisen.

Rådet antog slutsatser om att stoppa förlusten av biologisk mångfald

Mötets andra huvudfråga var tryggandet av den biologiska mångfalden. Rådet antog slutsatser om att stoppa förlusten av biologisk mångfald från och med 2020. I slutsatserna framhävs behovet av brådskande åtgärder för att skydda och återställa den biologiska mångfalden och främja naturbaserade lösningar. I dem framhävs också vikten av tillräcklig finansiering för att kunna uppnå målen.

Rådets slutsatser är å enda sidan medlemsländernas budskap till Europeiska kommissionen, som bereder en ny strategi för biologisk mångfald som en del av den europeiska gröna given, och å andra sidan till det internationella samfundet, som nästa år ska komma överens om nya mål efter 2020 för att stoppa förlusten av biologisk mångfald.

Mer information

Krista Mikkonen