Saut au contenu

EU främjar digitalisering av godstransportinformation – Coreper bekräftar överenskommelse med parlamentet

EU2019FIEuropeiska unionens råd
Utgivningsdatum 18.12.2019 14.11 | Publicerad på svenska 18.12.2019 kl. 14.22
Nyhet

EU tar ett stort steg framåt i digitaliseringen av transporter genom att göra det lättare för företag att överföra information digitalt till olika myndigheter. Medlemsländernas EU-ambassadörer har godkänt ett förslag om att skapa en enhetlig rättslig ram för användning av elektronisk godstransportinformation inom alla transportsätt. Ordförandeskapet och Europaparlamentet nådde en preliminär överenskommelse den 26 november.

De nya reglerna innebär att alla berörda myndigheter måste godta information som gjorts tillgänglig elektroniskt på certifierade plattformar närhelst företag väljer att använda ett sådant format för att tillhandahålla information som bevis för efterlevnad av rättsliga krav. Företag kan dock fortfarande välja att lägga fram informationen i pappersformat.